Get Adobe Flash player
 
¬ kategorie
¬ kritéria
¬ nominace
¬ porota
¬ vyhlášení
¬ vítězové
¬ přihlásit do soutěže
¬ vstupenky


INFORMACE

Odešli informace o soutěži Nejlepší z realit - Best of Realty svým přátelům.
Klikni zde >>


HLEDEJ NA WEBUGENERÁLNÍ PARTNER SOUTĚŽE
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
POŘÁDÁNO POD ZÁŠTITOU
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
PUBLIC RELATIONS
NEJLEPŠÍ Z REALIT
¬ Přihlášky a nominace Best of Realty

Developeři (majitelé objektů) mají možnost do data uzávěrky přihlásit do soutěže ty projekty, o nichž jsou přesvědčeni, že splňují kritéria v některé z vyhlášených základních kategorií.

Požadavky:
- pečlivé vyplnění a odeslání formuláře
- kvalitní fotodokumentace projektu vystihující průběh stavby/rekonstrukce a současný stav objektu v  rozsahu min. 15 fotografií (interiér/exteriér). Půdorysy typického podlaží
(administrativní budovy); půdoryasy typických bytových jednotek (1+kk, 1+1, atd.) 
- v okamžiku, kdy odborná porota přihlášený projekt schválí a nominuje do soutěže o titul Best of Realty, je možné jej prezentovat ve výroční publikaci v rubrice Nominované projekty, a to v rozsahu jedné či dvou tiskových stran. Objednací formulář naleznete ZDE.

Po uzávěrce přihlášek provede organizátor kontrolu formulářů a dodané fotodokumentace a vyžádá si chybějící údaje či fotografie.
Na prvním zasedání odborné poroty (druhá polovina září) zástupce organizátora představí přihlášené projekty včetně obrazové dokumentace. Porota se po pečlivém prozkoumání přihlášených projektů usnese, které projekty splňují kritéria a schválí jejich nominaci do soutěže. Objeví-li se projekt, který v určitém parametru nesplňuje kritéria, je vyřazen, není tedy nominován. Chybí-li podstatné informace o projektu, je organizátor požádán, aby je ve spolupráci s developerem do příštího zasedání poroty doplnil.
Informace o nominování do soutěže Nejlepší z realit - Best of Realty či vyřazení ze soutěže z důvodu kvalifikačního nedostatku, je přihlašovatel (developer, majitel objektu) organizátorem soutěže ihned informován.
Na jednotlivých zasedáních porotci hodnotí nominované projekty, probíhá výběr - užší nominace. Ze tří až čtyř projektů v každé kategorii, které postoupily do užší nominace, na posledním zasedání porota určí 1.- 3. místo v každé kategorii. Zároveň určí držitele ocenění (jediné místo) Zvláštní cena poroty.

úvodo násnejlepší z realitpřihláška do soutěžepresspublikacepartneři
© 2018 BEST OF REALTY, s.r.o., všechna práva vyhrazena. Nejlepší z realit - Best of Realty je registrovaná ochranná známka.