Get Adobe Flash player
 
¬ kategorie
¬ kritéria
¬ nominace
¬ porota
¬ vyhlášení
¬ vítězové
¬ přihlásit do soutěže
¬ vstupenky


INFORMACE

Odešli informace o soutěži Nejlepší z realit - Best of Realty svým přátelům.
Klikni zde >>


HLEDEJ NA WEBUGENERÁLNÍ PARTNER SOUTĚŽE
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
POŘÁDÁNO POD ZÁŠTITOU
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
PUBLIC RELATIONS

¬ Výherci Ceny Nejlepší z realit 2012

Hotelové projekty
1. místo - Clarion Congress Hotel České Budějovice
Hotel byl oceněn za výborně a prakticky provedenou rekonstrukci, velmi dobře řešené kongresové prostory a za zachování image hotelu Gomel jako místa setkávání obyvatel Českých Budějovic.
2. místo - Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
Hotel byl oceněn za kapacitně vyvážený a velmi prakticky řešený hotelový provoz propojený s multifunkčním komplexem CPI City Center Ústí nad Labem.
3. místo - fabrika hotel
Hotel získal ocenění za realizaci zajímavého projektu s mnoha prvky inteligentní budovy, podporujícími šetrný přístup k životnímu prostředí, a za zajímavé moderní interiéry a kongresové prostory.

Rekonstruované kanceláře
1. místo - QUBIX 4 Praha
Za zdařilou rekonstrukci a modernizaci, díky které budova reflektuje veškeré aspekty moderního kancelářského objektu a je významným konkurentem nové administrativní výstavby.
For successful reconstruction and modernization, which - taking on all the aspects of modern office structures - has made this building significantly competitive with new office developments.
2. místo - Pařížská 26
Za přispění do poměrně úzké nabídky moderních kanceláří, které citlivou rekonstrukcí respektují původní výstavbu, v tomto případě secesní objekt.
For the enrichment of the relatively narrow offering of offices sensitively refurbished in harmony with the original structure, in this case, an Art Nouveau building.
3. místo - Havlíčkova Plaza
Za odvážný počin jednoho z prvních developerských kroků, které vedou k pozvednutí celé lokality v okolí Masarykova nádraží v Praze.
For a bold achievement of one of the first development steps toward the improvement of the entire locality around Masaryk Station in Pragues.

Nová administrativní centra
1. místo - City Green Court
Za vytvoření  vynikajícího pracovního prostředí, potvrzeného certifikací LEED PLATINUM. Porota na nové administrativní budově stojící v prestižní lokalitě Prahy 4 ocenila i transparentnost vnitřních prostor, která je dána nasvětlením přímým denním světlem.
For an excellent working environment as confirmed by a LEED PLATINUM certificate. The Jury also appreciated the transparency of interiors, which is due to the direct daylight shining into this new office building situated in the prestigious locality of Prague 4.
2. místo - IQ Ostrava
Za odvážný developerský počin, který svým kvalitním řešením architektury a zelení v parteru společně s vodními plochami oživuje širší centrum Ostravy. Porota ocenila i komerční úspěšnost projektu.
For a bold development achievement which, thanks to the quality architectural design and greenery with water features on the ground level, has breathed life into the wider centre of Ostrava. The Jury has also appreciated the commercial success of the project. 
3. místo - Futurama Business Park, II. etapa
Za velmi kvalitní pracovní prostředí a za řešení parteru s použitím výtvarných děl v přímém sousedství rozvojové lokality Rohanského ostrova. Porota také ocenila, že ve srovnání s I. etapou, která získala ocenění v roce 2009, nedošlo ke snížení standardu.
For a high-quality working environment, along with the ground level design, incorporating artworks, in immediate proximity to the development area of Rohanský Island. The Jury has also appreciated that, compared with Stage I (awarded in 2009), no decline in the standard has occurred.


Obchodní centra
1. místo - Forum Nová Karolina
Projekt byl oceněn za vytvoření nové, architektonicky unikátní a velkoryse pojaté destinace pro nákupy i trávení volného času a za položení základu nové čtvrti na území bývalého průmyslového areálu.
The project has been awarded for the creation of a new, architecturally unique and generously conceived shopping and leisure destination, along with laying the foundation of a new neighborhood in the former industrial area.
2. místo - Futurum Hradec Králové
Projekt byl oceněn za kvalitně provedenou modernizaci úspěšného nákupního centra, které nyní může nabídnout zákazníkům nejenom nákupní prostředí odpovídající aktuálním trendům, ale díky významnému rozšíření kapacity ploch i širší a atraktivnější mix nájemců.
The project was awarded for the quality modernization of the successful shopping centre, which, in addition to a shopping environment consistent with the latest trends, can now provide a wider and more attractive tenant mix, thanks to the significant extension of its area.


Rezidenční projekty
1. místo -  Villa Charles
Villa byla oceněna za velmi úspěšné dotvoření vilové čtvrti v  ulici Ch. de Gaulla a za kvalitní provedení projektu s ponecháním dostatečného prostoru pro individuální řešení klientů. Jedná se o projekt, který představuje bydlení nejvyššího standardu v osvědčené lokalitě, navíc s vynikajícím komerčním výsledkem.
The Villa was awarded for the successful completion of a residential area in Ch. de Gaulle Street and for the quality implementation of the project, leaving sufficient space for customized solutions. This is a project which, aside from providing the highest standard of living in the proven location, delivers outstanding commercial results.
2. místo - DOCK rezidence, 1. etapa
U projektu, který je součástí nově vznikající čtvrti v Praze 8 přímo u bývalých doků na Vltavě, porota ocenila zejména jeho velmi kvalitní provedení a dotažení jednotlivých apartmánů do nejmenších detailů.
This project is developed as part of a newly emerging area, adjacent to the former dockland in Prague 8, and the Jury especially appreciated the high quality of refinement, with meticulous attention paid to the smallest detail.
3. místo - Rezidence 3D
Rezidence 3D je komerčně úspěšným projektem tří vila domů, které jsou zasazeny do starší zástavby rodinných domů v Praze 4. V projektu byl citlivě využit okolní terén pro exkluzivní řešení zahrádek a teras pro jednotlivé apartmány.
Rezidence 3D is a commercially thriving project, comprised of three villa houses set in the area of rather old family houses in Prague 4. The surrounding terrain has been sensitively used in the exclusive design of little gardens and terraces of particular apartments.


Zvláštní cena poroty
Cena byla Lipno nad Vltavou
Zvláštní cenu poroty získala Obec Lipno nad Vltavou za strategicky propracovaný dlouhodobý územní a stavební rozvoj obce velmi úspěšně kombinující investice veřejného a soukromého sektoru, a to zejména v oblasti cestovního ruchu.
The Special Jury Prize has been awarded to the Municipality of Lipno nad Vltavou, for its strategically elaborated long-term territorial and urban development, truly successfully blending public and private investments, primarily in the area of tourism.

Cena čtenářů mediálních partnerů
KOTI Hájek, Praha
úvodo násnejlepší z realitpřihláška do soutěžepresspublikacepartneři
© 2018 BEST OF REALTY, s.r.o., všechna práva vyhrazena. Nejlepší z realit - Best of Realty je registrovaná ochranná známka.