Get Adobe Flash player
 
¬ kategorie
¬ kritéria
¬ nominace
¬ porota
¬ vyhlášení
¬ vítězové
¬ přihlásit do soutěže
¬ vstupenky


INFORMACE

Odešli informace o soutěži Nejlepší z realit - Best of Realty svým přátelům.
Klikni zde >>


HLEDEJ NA WEBUGENERÁLNÍ PARTNER SOUTĚŽE
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
POŘÁDÁNO POD ZÁŠTITOU
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
PUBLIC RELATIONS

¬ Výherci Best of Realty - Nejlepší z realit 2018

 

Hotelové projekty

1. místo - Chateau Clara Futura, Dolní Břežany; developer: Pražské arcibiskupství; architekt: SHA – Šafer Hájek architekti, MIMOLIMIT Barbora Škorpilová (architekt interiérů)

Hotel zvítězil díky osobitému provedení, náročné rozsáhlé rekonstrukci a velkorysým úpravám celého okolního prostoru. Jeho ojedinělost spočívá i v pozitivním dopadu projektu na území, v němž se nachází. 
The hotel has won for its original design, major reconstruction and tremendous improvements to the adjacent area. The unique character of the project is also due to its positive impact on the area where it is located. 

2. místo - Pytloun Boutique Hotel Prague, Praha 1; Pytloun Hotels; architekt neuveden

Porota ocenila zejména neotřelé a odvážné koncepční řešení hotelu ve vztahu k historii budovy a vlastní lokaci v rámci centra Prahy. Hotel jistě napomůže k pozitivnímu rozvoji Václavského náměstí. 
The jury has appreciated especially the ingenious and bold design of the hotel, taking into consideration its history and location in the centre of Prague. The hotel will certainly facilitate positive development of Wenceslas Square. 

3. místo - MEET ME 23 (Washingtonova 23), Praha 1; W 23; Jaromír Pizinger, MORIX

Porota na tomto specifickém projektu ocenila především originální koncept hotelu situovaného v unikátní lokalitě, dále zdařilé provedení rekonstrukce původně činžovního domu a vytvoření nové atraktivity motivující turisty k návštěvě Prahy.
The jury has awarded this specific project especially for the original concept of the hotel situated in a unique location, in addition to the successful reconstruction of the original tenement building and the creation of a new attraction inviting tourists to visit Prague. 


Obchodní centra

1. místo - Prague The Style Outlets, Tuchoměřice; developer: The Prague Outlet; architekt: APRIS 3MP ve spolupráci s architektem Miroslavem Švarcem z Filmdekor

Porota ocenila převzetí, úspěšnou realizaci a zdárné otevření projektu s komplikovanou historií, díky němuž vzniklo v blízkosti pražského letiště moderní outletové centrum obohacující trh o desítky nových značek.
The Jury has appreciated the adoption, effective implementation and successful completion of this project with complex history, which has given rise to a modern outlet centre, putting tens of new brands on the market in the vicinity of the Prague Airport. 

2. místo - IGY Centrum, České Budějovice; CPI Property Group; ATELIER 8000 a Chapman Taylor International Services

Projekt byl oceněn za architektonicky i komerčně zdařilé zásadní rozšíření centra o multikino a další desítky zákaznicky zajímavých obchodů a služeb, díky čemuž se IGY stalo největším centrem na území Jihočeského kraje.
The project has been awarded for an architecturally and commercially successful fundamental extension to the centre with a multiplex cinema and another tens of shops and services attractive for customers, thanks to which the IGY has become the largest shopping centre in the South Bohemia Region. 

3. místo - Obchodní centrum Letňany, Praha 9; Letňany Centre; Chapman Taylor

Porota ocenila velkorysou investici do modernizace centra, obohacení mixu obchodů a služeb i celkové atmosféry centra a zvýšení kvality nákupního zážitku.
The Jury has appreciated generous investment in the modernization of the centre and enhancement of the mix of shops and services, along with improvement to the general atmosphere of the centre and the quality of shopping experience. 


Nová administrativní centra

1. místo - Palmovka Open Park, Praha 8; developer: Metrostav Development/Palmovka 4, Palmovka 3, Palmovka 0; architekt: Aulík Fišer Architekti

Projekt získal nejvíce bodů nejen z důvodu nepopiratelného komerčního úspěchu, ale i s ohledem na celkové zlepšení občanského prostředí v rámci Palmovky. Výjimečnost projektu spočívá zejména v citlivém zakomponování historických industriálních prvků do velkoryse pojaté moderní architektury.
The project has achieved the highest score for not only its undeniable commercial success, but also the overall improvement of the civic environment in the area of Palmovka. The exceptional nature of the project lies, above all, in the sensitive incorporation of historical industrial elements into its generous modern architecture.

2. místo - AFI Karlín, Praha 8; AFI EUROPE; David Chisholm (CMC ARCHITECTS) 

Porota ocenila jak originální architektonické řešení zahrnující mimo jiné unikátní zelenou fasádu, tak celkový komerční úspěch projektu.
The jury has appreciated the original architectural design, including its unique green façade, along with the overall commercial success of the project. 

3. místo - Visionary, Praha 7; Skanska Property Czech Republic; Jakub Cigler Architekti

Projekt byl oceněn za vizionářský i šetrný přístup k výstavbě kancelářských budov a celkovou orientaci na co nejvyšší uživatelský komfort.
The project has been awarded for the visionary approach to the construction of office buildings and the overall focus on the highest use comfort. 


Rekonstruované kanceláře

1. místo - Rekonstrukce budovy Knorr Bremse, Liberec; developer: Arcona Capital Czech Republic; architekt: Bogle Architects

První místo náleží přestavbě budovy Knorr Bremse v Liberci, u níž se developerovi podařilo v menším, ale elegantním projektu účelně propojit původní prvky s moderními technologiemi a službami.
First place has gone to the refurbishment of the Knorr Bremse building in Liberec, where the developer has successfully completed a slightly small, but elegant project designed to combine the original features with modern technologies and services.

2. místo - Budova A (BB Centrum), Praha 4; Passerinvest Group; ATELIER 8000

Porota ocenila použité technologie a celkovou kompozici budovy, která svým moderním pojetím adekvátně reaguje na trendy 21. století a bude důstojně reprezentovat budoucí centrálu významné banky.
The jury has appreciated the used technologies and the overall design of the building, which, with its modern concept adequately reflecting the 21-st century trends, will be an impressive seat of a major bank´s future headquarters.

3. místo - ABC ALFA, Ostrava-Moravská Ostrava; Asental BusinessCenter; Atelier Simona 

Projekt byl oceněn za kvalitní a pečlivý přístup k rekonstrukci budovy, který je v tomto rozsahu neobvyklý nejen pro daný region, ale i celou ČR.
The project has been awarded for a quality and cautious approach to the reconstruction of the building, which is unusual in this scope not only in Prague, but also in the entire CR.


 Průmyslové a skladové areály
 
1. místo - Sécheron Tchequie P3 Prague, Praha 9 - Horní Počernice; developer: P3 Logistic Parks; architekt: CONSTRUO

Projekt zvítězil z několika důvodů. Ačkoliv je umístěn do velkého logistického parku na okraji Prahy, své místo v něm našel nájemce z oblasti výroby, což je pro tento park velmi neobvyklé. Vzhledem k tomu, že byl budován na míru budoucího nájemce, mohlo v něm být použito množství unikátních řešení, kdy byl kladen velký důraz na komfort zaměstnanců, ať už se jedná o nadstandardní přísun denního světla, bezbariérový přístup do všech prostor, komfortní administrativní zázemí i relaxační zónu. Porota rovněž ocenila, že se nájemce rozhodl do budovy umístit i své výzkumné a vývojové centrum, tedy aktivitu s vyšší přidanou hodnotou.
The project has won for several reasons. Although located in a large logistics park on the outskirts of Prague, it has been chosen by a tenant from the manufacturing sector, which is very unusual for this park. As it was tailored to the needs of the future tenant, a number of unique solutions could be adopted, with a great emphasis on the comfort of the staff, including premium daylight, barrier-free access to all areas, comfortable administrative facilities and a relaxation zone. The jury has also appreciated that the tenant decided to place his R & D centre in the building, which is an activity with higher added value. 

2. místo - Panattoni Park Cheb pro DHL/ Estée Lauder, Cheb; Panattoni Europe/Accolade; RotaGroup

Projekt získal ocenění za svůj důraz na začlenění do okolního prostředí – a to již od fáze výstavby, kdy byl kladen důraz na recyklaci stavebního odpadu. Budova byla realizována tak, aby byla ekologicky šetrná i během svého provozu, kdy oproti běžným budovám šetří až 73 % energie a 63 % vody. Bonusem tohoto projektu je i vytvoření biotopů pro živočichy, kteří se v místě výstavby běžně vyskytují a o své životní prostředí by jinak přišli.
The project has been awarded for its emphasis on integration into the environment as, since the construction phase, a stress has been laid on building waste recycling. The building has been also designed to be environmentally friendly during operation, saving up to 73 % of energy and 63 % of water, in comparison to conventional buildings. As an added bonus, biotopes have been created for animals that normally live where the construction has been completed and that would otherwise lose their natural environment.

3. místo - SEGRO Logistics Park Prague, Hostivice; SEGRO Czech Republic; CONSTRUO

Porota ocenila stavbu pro její ekologická řešení, díky nimž získala certifikaci BREEAM Very Good. Vzhledem k nájemci, velkoobchodu s potravinami, byla stavba provedena s minimalizací tzv. tepelných mostů ve fasádě. Pro provoz je pak budova připojena do soustavy měření a regulace, která umožňuje optimalizaci provozu jednotlivých sekcí dle aktuálního využití. V neposlední řadě porota ocenila i to, že budova, na rozdíl od běžné praxe, neemituje světelný smog do svého okolí.
The jury has appreciated the complex for its environmentally friendly solutions, making it BREEAM Very Good. As the tenant is a food wholesaler, it was constructed with the minimization of so-called thermal bridges in the façade. With regard to its operation, the building is connected to a measurement and control system that allows optimization of the operation of individual sections according to the current use. Last but not least, the jury has appreciated that the building, contrary to normal practice, does not emit light smog into its surroundings.


Rezidenční projekty menšího rozsahu
 
1. místo - Truhlárna, Praha 6; developer: skupina T.E; architekt: under-construction architects

Projekt zvítězil, protože dokázal velmi zdařile vyřešit dva nelehké úkoly: vytvořit komorní, luxusní a zároveň velmi netradiční bydlení pro nejnáročnější klientelu a citlivým přístupem přispět nejen k zachování, ale i k podtržení původní atmosféry této části pražského Břevnova.
The project has won as it has succeeded in two tasks: to create intimate, luxury and, at the same time, unconventional housing for select clientele, along with adopting a sensitive approach to maintain and highlight the original atmosphere pervading this part of Prague´s Břevnov.

2. místo - LakePark Residence, Staré Splavy; EBM Partner; Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Monika Čížková (EBM – Expert Building Management)

Projekt byl oceněn za neotřelé a velmi zdařilé architektonické pojetí rekreačního bydlení, které je situované do blízkosti oblíbeného Máchova jezera. Svým návštěvníkům nabízí moderní a komfortní zázemí pro trávení volného času. Současně se stalo novou dominantou obce Staré Splavy.
The project has been awarded for the fresh and very successful architectural concept of a recreational residence, located in proximity to the popular Mácha Lake. It has provided visitors with modern and convenient leisure amenities, along with becoming a dominant feature of the municipality of Staré Splavy.

3. místo - U Pernikářky 7, Praha 5; JRD Development; Podlipný Sladký architekti

Projekt získal ocenění za vysoce kvalitní realizaci moderního komorního bytového domu pro nejnáročnější klientelu. Porota ocenila i využití technologií přispívajících k energeticky pasivnímu bydlení v novostavbě situované v oblíbené rezidenční lokalitě.
The project has been awarded for the high-quality construction of a residential building with an intimate atmosphere, intended for a select clientele. The Jury has also appreciated the use of technologies supporting passive housing in this new development situated in a popular residential location.

3. místo - Vitality Rezidence, Praha 5; SATPO; Schindler Seko Architekti

The Jury has particularly appreciated the overall concept of the project which goes beyond providing quality housing in an interesting location. The residents of this comprehensively designed project are offered opportunity to use specific space for leisure activities or make a choice from a wide range of services, intended to make their life easier. 


Rezidenční projekty většího rozsahu 

1. místo - Luka Living, Praha 13; developer: Luka Residential; architekt: CAMA Architekti, Chapman Taylor

Projekt získal nejvyšší počet bodů za velmi odvážný, razantní, a především úspěšný vstup do málo rozvinuté oblasti nájemního bydlení. Ambiciózní projekt nastavil za použití těch nejmodernějších technologií zcela novou úroveň nájemního bydlení v hlavním městě. Navíc díky vhodně zvolené struktuře nebytových prostor výrazně zvýšil úroveň služeb nejen pro obyvatele domu, ale i rezidenty v jeho sousedství.
The project has earned the highest score for its very bold, confident and, first of all, successful entrance into the underdeveloped sector of rental housing. With the use of state-of-the-art technologies, this ambitious project has set a brand-new standard of quality for rental housing in the capital city. Moreover, it has considerably increased the level of services provided to both the tenants and people living in the vicinity.

2. místo - Rezidence Pod Skálou, Praha 8; CODECO/Rezidence Pod Skálou; Ing. arch. Aleš Holman/EBM – Expert Building Management                          

Porotu zaujal zejména koncept a architektonické zpracování projektu, který velmi čistě a elegantně navazuje na stávající zástavbu. Součástí souboru pěti nízkopodlažních domů je rozlehlá parková zeleň, která na pozadí Proseckých skal vytváří takřka idylickou atmosféru komorního rezidenčního projektu.
The Jury has been particularly interested in the concept and architectural design of the project, which smoothly and elegantly blends with the existing buildings. The complex of five low-rise buildings includes a large green park, which, on the background of Prosek Rocks, creates an idyllic atmosphere of an almost intimate residential project.

3. místo - Botanica K 1, 2, Praha 5; Skanska Reality; S. H. S architekti

Porota ocenila zejména použití moderních a ekologicky šetrných technologií a postupů, a to jak při samotné výstavbě, tak i během následného provozu bytového domu. Například využívání šedé vody by se mělo v blízké budoucnosti stát, stejně jako v projektu Botanica K 1,2, zcela běžnou součástí všech nových bytových domů.
The Jury has awarded this project especially for the application of modern, environmentally friendly technologies and processes during both the construction stage and the follow-up use of the apartment building. As with Botanica K 1, 2, the use of grey water should be taken for granted in all new residential buildings.


Zvláštní cena poroty

Obnova výstavního pavilonu Louny, Investor: Město Louny, Architekt: Ing. arch. Ondřej Tuček

Zvláštní cena poroty pro rok 2018 byla udělena za citlivou obnovu funkcionalistického výstavního pavilonu v Lounech, který již přestal sloužit svému původnímu účelu. Objekt, postavený v roce 1931 podle návrhu architekta Josefa Chochola, od letošního léta nabízí stylovou kavárnu, prostor pro výstavy a pestrý kulturní program.
The Special Jury Prize for 2018 has been awarded for the sensitive reconstruction of a functionalist exhibition pavilion in Louny, which had already ceased to serve its purpose. The building, built in 1931 to the design of architect Josef Chochol, has been offering a stylish cafe, exhibition space and a varied cultural programme since this summer. 


Cena Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) – Award for Excellence

CAMP – Centrum architektury a městského plánování, Praha

Centrum architektury a městského plánování (CAMP), které se nachází v areálu Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) na pražských Emauzích, je jedinečné místo pro přednášky, diskuze, konference a další akce. Konají se zde výstavy představující nové projekty a jsou zde k dostání materiály a publikace týkající se architektury a urbanismu. Jedná se o instituci, jejímž hlavním posláním je zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy a která pomáhá navázat dialog a spolupráci mezi veřejností, developery a investory. Je otevřena každému, kdo má zájem na společném plánování a rozvíjení Prahy.
The Centre for Architecture and Metropolitan Planning (CAMP), situated in the complex of The Prague Institute of Planning and Development (IPR Prague), is a unique venue for lectures, discussions, conferences and other events. Also, exhibitions showing new projects are held there and materials and publications on architecture and urbanism are available on site. It is an institution, whose primary mission is to enhance public discussion on the development of Prague, along with facilitating a dialogue and cooperation among the public, developers and investors. The Centre is open to anyone willing to participate in planning and developing Prague.  


Cena čtenářů mediálních partnerů

Luka Living, Praha 13 (projekt soutěžil v kategorii Rezidenční projekty většího rozsahu), Developer: Luka Residential, Architekt: CAMA Architekti, Chapman Taylor


úvodo násnejlepší z realitpřihláška do soutěžepresspublikacepartneři
© 2018 BEST OF REALTY, s.r.o., všechna práva vyhrazena. Nejlepší z realit - Best of Realty je registrovaná ochranná známka.