Get Adobe Flash player
 
¬ kategorie
¬ kritéria
¬ nominace
¬ porota
¬ vyhlášení
¬ vítězové
¬ přihlásit do soutěže
¬ vstupenky


INFORMACE

Odešli informace o soutěži Nejlepší z realit - Best of Realty svým přátelům.
Klikni zde >>


HLEDEJ NA WEBUGENERÁLNÍ PARTNER SOUTĚŽE
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
POŘÁDÁNO POD ZÁŠTITOU
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
PUBLIC RELATIONS

¬ Výherci Ceny Nejlepší z realit 2013

Hotelové projekty
1. místo - The Emblem Prague, Praha 1, developer: UHI Bohemia; architekt: Ondřej Píhrt, RAP
Za vydařenou konverzi kancelářské budovy na hotel, propracovaný koncept, výjimečný design a kvalitu provedení i za neobvykle rychlé tržní uplatnění.
For the successful conversion of office to hotel premises, elaborate concept, extraordinary design and the quality of detail, and for the unusually fast market penetration.
2. místo - Hotel Monínec, Monínec u města Sedlec-Prčice, Trigema Development; Daniel Smitk
Za originální myšlenku vytvořit centrum zimních sportů v srdci České Sibiře a Českého Meránu. Komplex nabízející rozsáhlé služby prakticky ve všech ročních obdobích se stal významným střediskem regionu.
For the unique idea of creating a winter sports resort in the heart of the Czech Siberia and the Czech Merano. This complex, offering a wide range of services virtually all year long, had become an important centre of the region.
3. místo - Rekonstrukce a dostavba hotelu Port, Doksy u Máchova jezera, Regata Čechy; Senka Příhodová
Za zachování jedinečného genia loci na břehu Máchova jezera i charakteru původní funkcionalistické stavby z počátku 30. let minulého století. Jedná se o odvážnou investici s důrazem na kvalitu použitých materiálů, která představuje významnou podporu regionálního cestovního ruchu.
For preserving the unique genius loci of the Mácha Lake Embankment and the character of the original functionalist building from the early 1930s. It is a bold investment project which, placing emphasis on the quality of materials used, substantially boosts regional tourism.

Obchodní centra
1. místo - Centrum Černý Most, Praha 9, Unibail-Rodamco; Benoy
Za zásadní a architektonicky zdařilou renovaci původního centra, které se nyní po významném rozšíření a obohacení skladby nájemců zařadilo mezi nejmodernější nákupní komplexy v České republice.
For fundamental and architecturally successful renovation of the original centre which, having been significantly extended and enhanced with a broader tenant mix, has ranked among the most modern shopping complexes in the Czech Republic.
2. místo - Galerie Šantovka, Olomouc, DANDREET/Galerie Šantovka; Atelier 8000
Za úspěšnou přeměnu industriálního území v bezprostřední blízkosti historického centra Olomouce na moderní nákupní centrum, největší na střední Moravě, s atraktivním designem a skladbou obchodů i oddechovými zónami v bezprostředním okolí.
For the successful conversion of an industrial site, located in immediate proximity to the historical centre of Olomouc, into a modern shopping centre, the largest in Central Moravia, with an attractive design and retail mix along with relaxation areas in its immediate vicinity.
3. místo - SC BREDA & WEINSTEIN, Opava, Mint Investments; Šafer Hájek architekti
Za vybudování moderního společenského a obchodního centra s využitím potenciálu historického kontextu místa a regionu. Architektonicky velmi povedená realizace využívající prvků bývalého měšťanského pivovaru.
For building a modern community and shopping centre exploiting the historical potential of the site and region. Highly successful architectural implementation utilizing the components of an original town brewery.

Nová administrativní centra
1. místo - Florentinum, Praha 1, Penta Investments; Cigler Marani Architects
Za kvalitu a velkorysost projektu citlivě zasazeného do stávající zástavby i za jeho celkové pojetí, vytvářející nové veřejné prostory v podobě náměstí a zahrady v rušném městském centru.
For the quality and impressive size of the project, sensitively set in an existing built-up area along with its overall concept, designed to create new public space in the form of a square and a garden, located in the busy city centre.
2. místo - CTZone Brno - Office, Brno, CTP; Studio acht
Za kvalitní pracovní prostředí a vysoký standard budovy, která zdařile navazuje na úspěšné CTBox a dopomáhá k celkové revitalizaci lokality.
For the quality working environment and high standard of the building, which, being a successful continuation of the thriving CTBox project, contributes to the overall revitalization of the locality.
3. místo - City West – nová centrála Komerční banky, Praha 5, Office Center Stodůlky Beta; AHK architekti
Za udržení standardu objektu navazujícího na předchozí fáze projektu, stejně jako za schopnost oslovit kvalitní nájemce, kteří se v této nově vytvářené lokalitě rozhodli umístit své kanceláře.
The jury appreciated that the building, constructed as a continuation of the previous project, had been designed to maintain the standard of that project whilst attracting quality tenants to locate their offices in this newly developed locality.

Průmyslové a skladové areály
1. místo - CTPark Mladá Boleslav I - Faurecia, Mladá Boleslav, CTP; CTP/Studio acht
Za unikátní spojení vývojového centra prototypových produktů s výrobou i za vytvoření významného počtu pracovních příležitostí. Ocenění si zaslouží také za skvělou expertizu a vysoké nasazení developera ve velmi konkurenčním prostředí průmyslové zóny v Mladé Boleslavi.
For the unique combination of the prototype research centre with production facilities, along with creating a considerable number of vacancies. It also deserves the award for the developer’s outstanding expertise and intense involvement, given the highly competitive environment of the Industrial Zone, Mladá Boleslav.
2. místo - DCD, PointPark Prague D1, logistický areál Kunice-Strančice, PointPark Properties
Za největší uzavřenou transakci na pražském industriálním trhu za rok 2013, za odborný a vysoce klientský přístup, díky němuž PointPark Prague získal významného nájemce, společnost Yusen Logistics.
For the largest transaction conducted on Prague’s industrial market in 2013, for a professional and significantly client-oriented approach, thanks to which PointPark Prague has found an anchor tenant, Yusen Logistics.
3. místo - Faurecia, Nýřany u Plzně, Panattoni Europe; Kajima Czech Design and Construction
Za vytvoření výrobní haly založené na novém konceptu klienta Faurecie, tzv. “dálkové JIT“. Tento koncept přispívá ke snižování nákladů ve výrobě i v dopravě, a tedy i k časové úspoře.
For developing a production hall based on a new concept of Faurecia, known as “remote JIT”. This concept contributes to costs and time savings in production and transport.


Rezidenční projekty
1. místo -  Rivergate, Praha 5, Torino-Praga Invest; Richard Zachar
Za unikátní rekonstrukci a restauraci dvou secesních domů v prestižní lokalitě Prahy 5. Bylo zachováno vše originální a většinou původní. Vznikl tak luxusní rezidenční komplex, doplněný soukromou lázeňskou částí a společenskými prostory.
For the unique reconstruction and restoration of two Art Nouveau buildings in the prestigious locality of Prague 5. Preserving all the rare and most of the original features, the project gave rise to a luxury residential complex, complete with a private spa and social space.
2. místo - Vila Augustus, Praha 10, JRD; PS architekti
Za propojení elegantního a kvalitního provedení luxusní bytové vily s náročným nízkoenergetickým standardem, který šetří nejen peníze, ale i zdraví obyvatel. Za komerční úspěch tohoto nevšedního pojetí projektu.
For the merger between the elegant and quality design of the luxury villa with strict low-energy standards, benefiting both the budget and health of the residents. For the commercial success of this remarkable project.
3. místo - 2Barevné Letňany, Praha 9, Trigema Development; Daniel Smitka
Za realizaci kvalitního nízkoenergetického projektu s výborným komerčním výsledkem. Projekt smysluplně dotváří započatou koncepci rozsáhlejšího území v osvědčené lokalitě pražských Letňan.
For the development of a quality low-energy project with an excellent commercial result. The project adds meaningful finishing touches to the overall concept of a rather large area in the time-tested locality of Prague’s Letňany.

Zvláštní cena poroty
Multifunkční aula Gong – rekonverze plynojemu v národní kulturní památku Ostrava, Dolní Vítkovice; Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob; Josef Pleskot
Za realizaci unikátní přestavby nepoužívaného objektu plynojemu v rámci národní kulturní památky Dolní Vítkovice, kdy vznikla multifunkční hala pro pořádání kulturních a společenských akcí s hlavním sálem o kapacitě 1500 diváků.
For undertaking a unique conversion of an unused gas holder in the National Cultural Monument, The Lower Area of Vítkovice, into the multipurpose hall Gong, with the main auditorium seating 1,500, for holding cultural and social events.

Cena čtenářů mediálních partnerů
Rezidenční Park Baarova z kategorie Rezidenční projekty, Praha 4; PASSERINVEST GROUP/Rezidenční Park Baarova; CMC architects
úvodo násnejlepší z realitpřihláška do soutěžepresspublikacepartneři
© 2018 BEST OF REALTY, s.r.o., všechna práva vyhrazena. Nejlepší z realit - Best of Realty je registrovaná ochranná známka.