Get Adobe Flash player
 
¬ kategorie
¬ kritéria
¬ nominace
¬ porota
¬ vyhlášení
¬ vítězové
¬ přihlásit do soutěže
¬ vstupenky


INFORMACE

Odešli informace o soutěži Nejlepší z realit - Best of Realty svým přátelům.
Klikni zde >>


HLEDEJ NA WEBUGENERÁLNÍ PARTNER SOUTĚŽE
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
POŘÁDÁNO POD ZÁŠTITOU
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
PUBLIC RELATIONS

¬ Výherci Ceny Nejlepší z realit 2014

Hotelové projekty
1. místo - Horský hotel Čeladenka, Čeladná, developer: Kovotour Plus s.r.o.; architekt: HAVLICKY DESING a.s.
Hotel Čeladenka (původně Lorkova vila) byl kompletně zrekonstruován s cílem propojit čistotu a jednoduchost okolní přírody s moderním designem, ve kterém se též promítají doteky beskydské krajiny. Čeladenka získala první místo za úspěšný koncept, který oslovuje zejména domácí turisty, dále za propojení přírody a hotelu a za splnění kritérií nutných pro evropskou klasifikaci Hotelstars Union.
The Čeladenka Hotel (originally known as Lork’s Villa) has been completely reconstructed, the aim being to blend the purity and simplicity of nature with its modern design, which also reflects the touches of the Beskydy countryside. The Čeladenka has won first place for its successful concept, especially attracting domestic tourists, along with creating harmony between nature and the building and meeting criteria for Hotelstars Union classification.
2. místo - Hotel Golden Crow, Praha, UCTAM Czech Republic s.r.o., PALLADIO, Ing. arch. Lumír Berčík
Hotel, stojící ve Vladislavově ulici v Praze, byl oceněn za citlivou rekonstrukci vhodně kombinující současné designové trendy s původní historickou budovou. Hotel disponuje velkým potenciálem pro skloubení obchodní a turistické klientely.
Located in Vladislavova Street, this hotel has been awarded for its sensitive reconstruction which successfully combines contemporary design features with the original historical building. The hotel offers great potential for attracting a business and tourist clientele alike.
3. místo - Wellness hotel PERAS Ludvíkov, Spolek Lyžařské běžecké tratě Suchá Rudná, ATELIER 38 s.r.o.
Moderní čtyřhvězdičkový hotel, vybudovaný v obci Ludvíkov v samotném srdci Jeseníků, svým hostům nabízí širokou škálu doplňkových aktivit, a to včetně velmi kvalitních služeb wellness. Porota ocenila i to, že špičkové služby poskytuje nejen ubytovaným hostům, ale také místním obyvatelům, což nebývá u podobných projektů vždy pravidlem. Klasifikován podle Hotelstars Union.
 This modern four-star hotel, developed in the municipality of Ludvíkov, in the very heart of the Jeseníky Mountains, offers a wide variety of activities, including quality wellness service. The jury has also appreciated that both the hotel guests and locals are provided with high quality service, which is not always a common occurrence in similar developments. Classified according to Hotelstars Union criteria..

Obchodní centra
1. místo - Centrum Pivovar Děčín, Děčín, SETTIMO Management a.s., Studio acht, s.r.o., Ing. Václav Hlaváček
První místo bylo uděleno za vybudování nevšedního nákupního centra, které citlivě a zdařile spojuje původní historické části budov pivovaru z poloviny devatenáctého století s novými moderními prvky architektury.
First place has been awarded for the construction of an extraordinary shopping centre, which successfully combines the original historical buildings of the 1850s brewery with new, contemporary architectural features.
2. místo - Galerie Teplice, Teplice, Dandreet a.s., Ateliér 8000, BENOY
Galerie získala cenu za to, jakým způsobem se podařilo nahradit nevyhovující obchodní dům v centru města moderní a svěží nákupní galerií, která svým nájemním mixem oslovuje návštěvníky z Teplic i širšího okolí.
The Galerie has been awarded for replacing an inconvenient department store in the centre with this modern, fresh shopping mall, whose retail mix attracts visitors from Teplice as well as people from far and wide.
3. místo - Centrum Krakov, Praha 8, Centrum Krakov, a. s., HMArchitekti, AI Design
Projekt byl oceněn za povedené vytvoření atraktivní nákupní příležitosti pro obyvatele přirozené spádové oblasti, kteří dříve museli dojíždět za nákupy do vzdálenějších obchodních center.
The project has been awarded for creating attractive shopping opportunities for people from a normal catchment area, who formerly had to go shopping to remote shopping centres.

 Rekonstruované kanceláře 
1. místo - Na Příkopě 14, Praha, NP Investments a.s. (LORDSHIP/IMMOFINANZ), DaM spol. s r.o., tbi.architekti, Verderame/Cale architecture pllc + Aukett s.r.o.
První místo bylo uděleno za citlivou rekonstrukci historické budovy, kdy exteriér dostavby splynul s původní budovou a naopak interiéry původní budovy citlivě „adoptovaly“ moderní technologická řešení, nabízející svým uživatelům reprezentativnost a zároveň vysoký uživatelský komfort.
First place has been awarded for the sensitive reconstruction of this historical building, where the exterior features of the extension harmoniously blend with the original building and, at the same time, the interior areas of the original building have seamlessly incorporated modern technology providing its users with sumptuous space and, at the same time, maximum user comfort.
2. místo - SILO TOWER Olomouc, Olomouc, HOPR GROUP, a.s., Ing. arch. Blanka Zlamalová
Porota ocenila velmi nápadité a odvážné řešení pro využití původní technické stavby, kterou přeměnila v architektonicky zajímavý a zároveň funkční administrativní objekt.
The jury has appreciated the building´s imaginative and bold design converting a former technological structure into this architecturally intriguing and, at the same time, highly effective office development.
3. místo - Administrativní centrum Ovocný trh 12, Praha, Metrostav Development a.s./Metrostav nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s., A.LT Architekti v.o.s., Ing. arch. Filip Tittelbach
Porota udělila třetí místo za efektivní přístup k zásadní rekonstrukci budovy po jejím opuštění dlouholetým nájemcem, díky níž je novým nájemcům nabídnut nejvyšší standard kanceláří a originální reprezentativní recepce.
The jury has awarded third place for the developer´s effective approach to the radical reconstruction of the building after it was abandoned by its long-term tenant. As a result, new tenants are provided with prime offices and originally designed, sumptuous reception area.

 Nová administrativní centra 
1. místo - Multifunkční komplex Quadrio, Praha, CPI Property Group/CPI Národní s.r.o., Cigler Marani Architects
První místo bylo projektu uděleno za přispění ke kultivaci centra města skrze osobitou architektura s unikátním půdorysem. Porota ocenila promyšlenou funkčnost, technologickou vybavenost i ekologickou šetrnost projektu.
The project has won first prize for its contribution to the cultivation of the centre of the city through its distinctive architectural concept and unique layout. The jury has appreciated the sophisticated functionality, technology availability and environmental friendliness of the development.
2. místo - BB Centrum - Budova G, Praha, PASSERINVEST GROUP, a.s., A8000 spol. s r.o.
Porota ocenila zajímavé pojetí interiéru při zachování funkčnosti a flexibility moderních kanceláří, vytvářejících kvalitní pracovní prostředí, které doplňuje nájemci vítaná odpočinková zahrada.
The jury has appreciated the building´s attractive interior design, along with maintaining functionality and flexibility of modern offices, fostering a quality workplace environment, in addition to a relaxation garden welcome by tenants.
3. místo - River Garden Office II/III, Praha, RIGA OFFICE EAST s.r.o. (HB Reavis Group), Schindler Seko Architects
Porota cenu udělila za rozvoj oblasti Rohanského nábřeží, kdy projekt zdařile dále rozšiřuje jednu z nejatraktivnějších a v posledních letech nejvíce se rozvíjejících administrativních lokalit v Praze 8 - Karlíně.
The jury has awarded the prize for the development of the area of Rohanské Riverside, where the project aims to further extend one of the most attractive and recently most extensively developed localities in Prague 8 - Karlín.

Průmyslové a skladové areály
1. místo - D2.1 – FEI, CTPark Brno, Brno, CTP, Studio acht
Porota ocenila vysoký standard a kvalitní provedení budovy. Nemovitost smysluplně doplňuje koncepci rozsáhlejšího území v osvědčené lokalitě -  brněnské Černovické terasy.
The jury has appreciated the building´s high standard and quality construction. It is a useful addition to the concept of a relatively wide site in the time-proven area of Černovická terasa, Brno.
2. místo - Ingersoll Rand Ovčáry, Ovčáry - Kolín, Goodman Czech Republic, s.r.o., Arch.Design project, a.s.
Druhé místo bylo uděleno především za využití obnovitelných zdrojů energií, které se při výstavbě skladových nebo výrobních nemovitostí v ČR zatím příliš neobjevuje. Dále byla ohodnocena také podpora výroby v tradičně průmyslovém Kolíně.
Second place has been awarded especially for the use of renewable energy sources, which has been quite a rare occurrence in the segment of logistics and production facilities in the CR. Moreover, it is appreciated that this development stimulates production in the traditionally industrial town of Kolín.
3. místo - SEGRO Logistics Park Prague, Hostivice, SEGRO Czech Republic s.r.o.
Za výstavbu „Segrostrády“, tedy zafinancování výstavby nového sjezdu z rychlostní komunikace R6, který zkvalitní přístup do celého parku a přinese částečnou úlevu od kamionové dopravy pro obyvatele obce Hostivice.
For the construction of a so-called “Segro-Strada”, in other words, the provision of funds for a new exit from the R6 Expressway, designed to provide easier access to the entire park, along with offering certain relief from heavy traffic to people living in the municipality of Hostivice.


Rezidenční projekty
1. místo - Vila Na Výsluní, Praha, JRD s.r.o., Podlipný Sladký architekti s.r.o.
Za excelentní interpretaci elegantního a pohodlného bydlení v tradiční vilové části Strašnic. Luxusní byty v pasivním standardu nejenže šetří vlastníkům přibližně polovinu celkových měsíčních provozních nákladů, ale současně zaručují zdravé bydlení nedaleko centra. Projekt byl komerčně velmi úspěšný.
For its excellent rendering of elegant and comfortable residential concept in the traditional villa area of Strašnice. Built to passive standard, these luxury apartments enable their owners to save approximately 50 per cent of monthly operational costs, along with providing them with healthy residential accommodation in proximity to the centre. The project has attained considerable commercial success.
2. místo - Palác Dlouhá, Praha, FIM Group, s.r.o., DaM spol. s r.o.
Za výjimečný projekt luxusního bydlení v samém centru Starého Města pražského, jehož bylo dosaženo zdařilou a velmi citlivou kompletní rekonstrukcí. Projekt navíc umně propojil rezidenční část s obchodní pasáží a oblíbeným divadlem.
For its cutting-edge design incorporating luxury residential homes, arising from complete and extremely sensitive reconstruction of a building in the very heart of the district of the Prague Old Town. Moreover, this sophisticated design enables seamless integration of the building´s residential part with its shopping mall and popular theatre.
3. místo - Sedmikráska, Praha, Daramis group, Loxia a.s.
Za zajímavé a neotřelé oživení fádní bytové zástavby pražských Vysočan. Jedná se o komerčně velmi úspěšný bytový projekt s výbornou dopravní dostupností a občanskou vybaveností. Kromě přírodou inspirované architektury vzniká v rámci projektu v vnitrobloku nová zeleň – park.
For its outstanding and novel contribution to the revitalization of a rather dull residential area in Prague–Vysočany. It is a highly commercially successful residential development with extremely easy traffic access and excellent community facilities. In addition to its nature-inspired architecture, the design incorporates a new green park, located in the inner courtyard.

Zvláštní cena poroty
Forum Karlín, Praha, North Line, a.s., Bofill Arquitectura, Spain
Forum Karlín získalo ocenění za posun pražského Karlína, který se rozvíjí především v oblasti administrativních prostor, také do centra společenského a kulturního dění. Multifunkční sál s kapacitou tří tisíc míst umožňuje pořádání širokého spektra nejrůznějších kulturních, společenských a vzdělávacích akcí.
Forum Karlín has received the prize as it represents a move of the Prague district of Karlín, previously developed especially in the segment of office properties, to the centre of cultural and social activities. Seating 3,000 spectators, the multipurpose hall is designed to host a wide variety of cultural, social and educational events.

Cena čtenářů mediálních partnerů

Apartmány Medvědín, Špindlerův Mlýn, UBM-Bohemia Projectdevelopment-Planning-Construction, s.r.o., A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o.

 

úvodo násnejlepší z realitpřihláška do soutěžepresspublikacepartneři
© 2018 BEST OF REALTY, s.r.o., všechna práva vyhrazena. Nejlepší z realit - Best of Realty je registrovaná ochranná známka.