Get Adobe Flash player
 
¬ kategorie
¬ kritéria
¬ nominace
¬ porota
¬ vyhlášení
¬ vítězové
¬ přihlásit do soutěže
¬ vstupenky


INFORMACE

Odešli informace o soutěži Nejlepší z realit - Best of Realty svým přátelům.
Klikni zde >>


HLEDEJ NA WEBUGENERÁLNÍ PARTNER SOUTĚŽE
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
POŘÁDÁNO POD ZÁŠTITOU
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
PUBLIC RELATIONS

¬ Výherci Ceny Nejlepší z realit 2015

 

Hotelové projekty
1. místo - PECR – Apartments Hotel, Pec pod Sněžkou, K2 invest; Ing. arch. Zdeněk Kozub

Za svěží a vkusný projekt, který přispěl k dalšímu rozvoji cestovního ruchu v oblíbeném horském středisku pod naší nejvyšší horou. Tento nový hotel svým moderním charakterem a kvalitními službami napomáhá přitáhnout do českých hor movitou klientelu.
For this fresh and stylish project which has encouraged the further growth of tourism in a popular mountain resort situated below the highest mountain in this country. Thanks to its modern character and high quality services, this hotel helps to attract an affluent clientele to the Czech mountains. 

2. místo -Boutique Hotel Golden Key, Praha 1; Madestan; Ateliér TŠ

Za citlivou a elegantní rekonstrukci historického domu v pražské Nerudově ulici.  V interiéru hotelu najdete špetku genia loci historického centra Prahy.
For the sensitive and stylish reconstruction of this historical building in Nerudova Street, Prague. A touch of genius loci of the historical centre of Prague can be found in the interior of the hotel. 


3. místo - Motel One, Praha 1; NP30; STOPRO

Za zdařilou rekonstrukci domu z období první republiky, kde na vás dýchne doba prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Jedná se o vhodné doplnění nabídky služeb v rámci projektu Florentinum.
For the successful reconstruction of a house which, being built under the First Republic, has an atmosphere of the era of the first Czechoslovak President Tomáš G. Masaryk. The development is a successful extension of the range of services provided by the Florentinum project.


Obchodní centra
1. místo - Central Kladno; CRESTYL real estate; Chapman Taylor International Services

Za vytvoření nové - z hlediska nájemního mixu i dalších atributů atraktivní destinace určené k nákupům, zábavě i společenskému vyžití obyvatel i návštěvníků největšího města Středočeského kraje.
For the creation of a new venue which, being attractive due to its retail mix and other attributes, is designed to provide inhabitants and visitors to the biggest city in the Central Bohemian Region with opportunities for entertainment and social activities, in addition to shopping. 


2. místo - Obchodní centrum FRÝDA Frýdek-Místek; GEMO OLOMOUC, TK Development; KRR Architektura, PROJEKTSTUDIO EUCZ

Za vybudování moderního nákupního centra v ideální lokalitě, ležící na pomyslné hranici obou částí města, a za významné obohacení nabídky obchodu a zábavy ve Frýdku-Místku.
For the development of a modern, ideally located shopping centre, situated on an imaginary border between the two parts of the town, along with offering a significantly extended range of retail and entertainment facilities in Frýdek-Místek. 


3. místo - CPI Retail Park Čáslav; CPI Property Group; MYDAT

Za dobrý příklad kvalitně zvládnutého developmentu retail parku v menším městě, jehož obyvatelé tak nyní mohou čerpat z širší obchodní nabídky.
For setting a good example of successful implementation of a development scheme for a retail park in a rather small town, whose inhabitants are currently taking advantage of an extended range of retail facilities.


 Nová administrativní centra 
1. místo - Aviatica, Praha 5; Penta Investments; Jakub Cigler Architekti

Za rekonstrukci vedoucí ke snížení energetické náročnosti původních skladových prostor a zlepšení pracovního prostředí. Zároveň bylo zohledněno i citlivé zasazení celého objektu do okolní krajiny.
For the reconstruction of the original warehouse facilities, which has led to reduction in energy demands, along with the improvement of the working environment. Also, it has been taken into account that the entire development blends seamlessly into the surroundings.


2. místo - Riverview, Praha 5; Skanska Property Czech Republic; švédské architektonické studio Tengbom

Za přispění k rozvoji pražského Smíchova prostřednictvím elegantní architektury, ale i za důsledný přístup k vytvoření kvalitního pracovního prostředí. Objekt nyní slouží jako celosvětové IT centrum známé společnosti.
For its contribution to the development of Smíchov through a stylish architectural design, along with the consistent approach to creating a quality working environment. The building now serves as a global IT hub of a well-known company.


3. místo - THE BLOX, Praha 6; bpd development (IVG ČR, s.r.o.); DAM 

Za zajímavé architektonické pojetí, vysoký standard provedení a ekologickou šetrnost. Porota ocenila povedenou revitalizaci parku přilehajícího k objektu. Budova citlivě přispívá k rozvoji lokality Prahy 6 – lokality, jejíž význam na kancelářském trhu stále vzrůstá.
For its interesting architectural concept, high standards and eco-friendliness. The jury has also appreciated the successful revitalization of the park adjacent to the building. The building sensitively contributes to the development of Prague 6 - location with growing importance on the Prague office market.


Průmyslové a skladové areály
1. místo - VF Corporation, P3 Prague D8; P3 Logistic Parks; Astra 92

Za umožnění růstu a konsolidace jednoho ze stávajících nájemců, společnosti VF Corporation, v novém, efektivně navrženém distribučním centru, které zároveň využívá ekologických a energeticky úsporných prvků.
For fostering the growth and consolidation of one of the existing tenants, VF Corporation, in this new distribution centre which, being efficiently designed, utilises environmentally friendly and energy saving features.


2. místo - Amazon Fulfillment Centre, Dobrovíz; Panattoni Europe; Rota Group

Za vybudování největší skladové haly v ČR, která je zároveň energeticky úsporná a šetrná k životnímu prostředí. A také za komunikaci a spolupráci s okolními obcemi a v konečném důsledku umožnění vstupu nového investora do ČR.
For the development of the largest warehouse hall in the CR, which is also energy saving and environmentally friendly. Furthermore, for communication and cooperation with adjacent municipalities and, as a consequence, fostering the arrival of a new investor in the CR.


3. místo - CTPark Divišov, Divišov-Měchnov; CTP; Václav Hlaváček, Ateliér Studio 8

Za rekonstrukci vedoucí ke snížení energetické náročnosti původních skladových prostor a zlepšení pracovního prostředí. Zároveň bylo zohledněno i citlivé zasazení celého objektu do okolní krajiny.
For the reconstruction of the original warehouse facilities, which has led to reduction in energy demands, along with the improvement of the working environment. Also, it has been taken into account that the entire development blends seamlessly into the surroundings.


Rezidenční projekty
1. místo - Rezidence Na Dlouhé, Olomouc; developer: Rezidence na Dlouhé Olomouc; architekt: CAM Architekti

Za výjimečný projekt nadstandardního bydlení v centru Olomouce, který dosáhl vynikajícího komerčního úspěchu. V projektu se snoubí moderní architektura s komfortním bydlením v klidné lokalitě, zasazená do privátního parku. Výjimečné umístění projektu podtrhuje výhled na dominanty Olomouce – metropolitní katedrálu sv. Václava a Klášterní Hradisko.
For a unique project which, being designed to provide extraordinary residential accommodation in the centre of Olomouc, has proved a major commercial success. Its modern architecture, set in a secluded area of a private park, blends in well with comfortable accommodation. The exceptional location of the project is confirmed by a view of the most remarkable feature of Olomouc: St Wenceslas Cathedral and Klášterní Hradisko.


2. místo - Rezidence Trojské výhledy, Praha 8; Codeco; Zdeněk Korch/FACT

Za výjimečný projekt luxusního bydlení s nadčasovou architekturou a unikátní polohou, který navíc dosáhl výborného komerčního úspěchu. Projekt, který je obklopený zelení a nabízí působivý panoramatický výhled na Prahu, je citlivě umístěn na jižní stráň do lokality vil a rodinných domků.
For a unique project offering luxury residential accommodation with timeless architecture and extraordinary location. Moreover, it has proved excellent commercial success as, being set amidst green vegetation and offering a panoramic view of Prague, harmoniously blends with villas and family houses situated on the southern slope. 


3. místo - Dock River Watch, Praha 8; CRESTYL real estate; Ian Bryan Architects

Za unikátní architektonické zpracování, design a kvalitu projektu umístěného v příjemné lokalitě bezprostředně u řeky Vltavy. Vznikly zde luxusní byty pro náročné klienty, kteří mají v oblibě bydlení u vody, případně využijí vlastní plavidlo k dopravě po Vltavě. Komerční úspěch je přímo úměrný luxusnímu segmentu tohoto projektu.
For a unique architectural design and the quality of this project, located on a lovely spot immediately adjacent to the Vltava River. Luxury apartments have been built there for demanding clients who prefer living near waters and, perhaps, will use their own boat to travel on the Vltava. Its commercial success is in line with the luxury segment of this project. 


Zvláštní cena poroty

Domov pro Seniory GrandPark Havířov; EBM Partner; EBM - Expert Building Management

Za posun v kvalitě a rozsahu nabízených sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Jedná  se o soukromé pobytové zařízení poskytující dva typy registrovaných sociálních služeb: Domov pro Seniory a Domov se zvláštním režimem. Domov nabízí zázemí  pro 150 klientů a významnou součástí celého areálu je terapeutická meditační zahrada.
For a shift in the quality and range of social services available in the Moravian-Silesian Region. This private accommodation facility offers two types of registered social services: Retirement Home and Home with a Special Regime. The facility provides a shelter to 150 clients, who take advantage of its therapeutic meditation garden, an important part of the entire complex. 


Cena ARTN

Výroční cena Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí AWARD FOR EXCELLENCE udělena v roce 2015 Stavebnímu fóru

 Stavební fórum, které v příštím roce oslaví 15 let od svého založení, bylo oceněno za pravidelný, konzistentní informační servis a objektivní zpravodajství ze světa developmentu, stavebnictví a architektury. Stavební fórum se stalo neoddiskutovatelnou součástí dění na české realitní scéně a vedle vždy aktuální publicistiky jeho přínos spočívá v mapování legislativní problematiky napříč nemovitostním trhem a iniciování výměny informací v rámci široké profesní komunity. 

The annual AWARD FOR EXCELLENCE 2015 of the Association for Real Estate Market Development goes to Stavebni forum

Stavební forum, celebrating the 15th anniversary of its founding next year, has been awarded for providing regular and consistent information service and objective news from the world of development, building industry and architecture. Throughout its existence, Stavební forum has become an essential part of the Czech real estate market. In addition to topical journalism, its contribution is based on mapping the real estate legislation and the support of the exchange of information within the broad community of real estate professionals.


Cena čtenářů mediálních partnerů

Základní školav Dobřichovicích; Město Dobřichovice; Šafer Hájek Architekti


Cena Erste Corporate Banking

Šporkovský palác

 

úvodo násnejlepší z realitpřihláška do soutěžepresspublikacepartneři
© 2018 BEST OF REALTY, s.r.o., všechna práva vyhrazena. Nejlepší z realit - Best of Realty je registrovaná ochranná známka.