Get Adobe Flash player
 
¬ kategorie
¬ kritéria
¬ nominace
¬ porota
¬ vyhlášení
¬ vítězové
¬ přihlásit do soutěže
¬ vstupenky


INFORMACE

Odešli informace o soutěži Nejlepší z realit - Best of Realty svým přátelům.
Klikni zde >>


HLEDEJ NA WEBUGENERÁLNÍ PARTNER SOUTĚŽE
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
POŘÁDÁNO POD ZÁŠTITOU
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
PUBLIC RELATIONS

¬ Výherci Ceny Nejlepší z realit 2016

 

Hotelové projekty

1. místo - Grandhotel Ambassador Národní dům, Karlovy Vary, ELTODO; Ing. Arch. Jan Fousek, ateliér FAWD

Hotel získal prvenství za elegantní a citlivou rekonstrukci historického domu v centru Karlových Varů. Po dlouhých letech chátrání byla tomuto krásnému secesnímu domu opět vrácena jeho historická krása. Hlavní sál jej předurčuje k tomu, aby se hotel také stal významným kulturně-společenským centrem města.
Hotel won first place for elegant and sensitive restoration of the historic building in the center of Karlovy Vary. After long years of decay was this beautiful Art Nouveau house again returned to its historic beauty. The main hall makes it ideal to make the hotel also became an important cultural and social center of the city.

2. místo - Courtyard by Marriott, Brno; CTP; Studio acht

Hotel byl oceněn za rozvoj a významné rozšíření nabídky kvalitních hotelových služeb v Brně. Zároveň tento projekt vhodně doplnil revitalizaci této části jihomoravské metropole a podpořil její rozvoj.
The hotel was awarded for the development of a significant expansion of the range of quality hotel services in Brno. At the same time, this project have complemented the revitalization of this part of the South Moravian capital and support its development.


3. místo - Hotel Duo, Praha 9; Bohemia Properties

Porota ocenila zdařilou rekonstrukci interiérů a exteriérů hotelu, který vedle úspěšného provozování ubytovacích a konferenčních služeb působí městotvorně na místní komunitu. Hotel svou nabídkou kvalitních služeb kultivuje životní podmínky obyvatel této sídlištní části Prahy.
The jury appreciated the successful reconstruction of the interiors and exteriors of the hotel, next to the successful operation of accommodation and conference services operate city-creating the local community. Hotel offering its quality services cultivates the living conditions of the inhabitants of the settlement of Prague.


Nová administrativní centra

1. místo - Enterprise Office Center, Praha 4; Erste Group Immorent ČR; Ateliér Krátký & Fabion

Projekt získal prvenství za nekompromisní odpověď na poptávku po moderních kancelářích 21. století - porota oceňuje Enterprise jako elegantní, moderní a komerčně velice úspěšný projekt, který jednoznačně přispívá k dalšímu rozvoji lokality na Pankráci.
The project won first place for uncompromising response to the demand for modern offices 21st Century - A jury appreciates Enterprise as an elegant, modern and commercially very successful project which clearly contributes to the further development of the site in Pankrac. 


2. místo - Classic 7 Business Park (fáze III – budova M), Praha 7; Classic Park III; CMC Architects

Porota projekt ocenila za rozvoj lokality Holešovic - poslední etapa svébytně uzavírá komplex Classic 7, který dnes již neodmyslitelně patří ke špičkám moderního holešovického developmentu. Budova slouží jako sídlo renomované české IT společnosti.
The jury praised the project for development of the site Holešovice - last stage peculiarly complex closes Classic 7, which today is inherently peaks, Holešovice modern development. The building serves as the headquarters of the renowned Czech IT companies.


3. místo - Campus Science Park – budova C, Brno; White Star Real Estate/AIG; A plus ve spolupráci s She-Architect 

Projekt získal třetí místo ve své kategorii za podporu a rozvoj kvalitního pracovního prostředí v Brně - porota ocenila netradiční architektonické řešení, komerční úspěch a společenský přínos projektu.
The project won third place in its category for the promotion and development of high-quality working environment in Brno - A jury awarded unconventional architectural solutions, commercial success and social benefits of the project.


 Průmyslové a skladové areály

1. místo - DSV Road, Pavlov; Panattoni Europe; architekt ROTA Group

Za nastartování nového distribučního parku, úspěšné řešení lokality ve spolupráci s místní samosprávou a v neposlední řadě i za unikátní architektonické řešení, nabízející největší jednolitý prostor v tomto typu skladů v republice.
For starting a new distribution park, a success locations in cooperation with local authorities and not least for its unique architectural design, offering the largest monolithic area in this type of stores in the country.


2. místo - Distribuční centrum pro VF Corporation – II. etapa, Klecany; P3 Logistic Parks; Astra 92

Za pokračující snahu rozvíjet své stávající distribuční centrum s důrazem na kvalitu pracovního prostředí pro zaměstnance, energetické úspory a udržitelnost.
Continued commitment to develop its existing distribution center with an emphasis on quality work environment for employees, energy savings and sustainability.


3. místo - Panattoni Park Cheb – BWI Group, Cheb; Panattoni Europe; ROTA Group

Za otevření nové komerční průmyslové zóny v České republice. Jedná se o první komerčně pronajímané průmyslové prostory v Karlovarském kraji.
For the opening of new commercial, industrial zones in the Czech Republic. It is the first commercially leased industrial premises in Karlovy Vary region.


Rezidenční projekty do 25 bytových jednotek

1. místo - Rezidence Černošice, Černošice; developer: IBS Rokal; architekt: Šafer Hájek architekti

Porota ocenila moderní a zároveň komorní pojetí projektu, jehož architektura se snoubí s elegancí, oplývá lehkostí a smyslem pro detail. Rezidence plynule navázala na stávající zástavbu a svým obyvatelům nabídla skutečně klidné a komfortní příměstské bydlení.
The jury appreciated the modern and intimate conception of the project, whose architecture is combined with elegance, full of lightness and attention to detail. Residence continuously build on the existing buildings and their residents offer a truly quiet and comfortable suburban living.


2. místo - Obecní dvůr, Praha 1; Around Inside/Ungelt group; RBTA-Ricardo Bofill/TaK Architects

Projekt byl oceněn za náročnou rekonstrukci historických budov doplněnou vskutku moderní a originální novostavbou. Projekt zásadně pozdvihl doposud poměrně zanedbanou část Starého Města a může být vhodnou inspirací a impulsem pro její další rozvoj.
The project was awarded for demanding reconstruction of historical buildings, accompanied by a truly modern and original new building. The project significantly raised so far relatively neglected part of the Old Town and can be a good inspiration and impetus for its further development.


3. místo - WhiteGray Rezidence, Praha 4; V Invest CZ; KAAMA

Projekt byl oceněn za kvalitní a  zajímavou architekturu, díky níž vhodně doplnil stávající uliční zástavbu v této části pražského Podolí a zároveň oslovil nejnáročnější klientelu.
The project was awarded for quality and interesting architecture, allowing to have complemented the existing street buildings in this part of Prague Podolí while addressing the most demanding clientele.


Rezidenční projekty od 26 bytových jednotek

1. místo - U Cukrovaru – bytové domy Elča a Emča, Praha 4(12); Skanska Reality; Loxia

Projekt získal prvenství za výjimečnou a citlivou architektonickou koncepci moderních nízkopodlažních a nízkoenergetických domů, které v rozsáhlé lokalitě brownfieldu bývalého modřanského cukrovaru velmi přirozeně propojily původní zástavbu rodinných domů s nově vzniklými bytovými projekty.
The project won first place for exceptional and sensitive architectural concept of the modern low-floor and low-energy houses in a large brownfield site of the former sugar refinery Adrenalin very naturally interconnected original buildings family homes with newly formed housing projects.


2. místo - Britská čtvrť VI, Praha 5; FINEP; ABM architekti (architekti Bouřil a Dohelský)

Projekt byl oceněn za vybudování moderního, skutečně bezbariérového a dopravně velmi dobře dostupného bydlení, které díky novému náměstí u stanice metra i dětskému hřišti přineslo přidanou hodnotu nejenom samotným vlastníkům bytových jednotek, ale také jejich sousedům a návštěvníkům této lokality.
The project was awarded for the construction of a modern, truly barrier-free and traffic very well affordable housing, which thanks to a new square at the metro station and children's playground can bring added value not only the actual owners of housing units, but also their neighbors and visitors to this site.


3. místo - SMART byty Nové Butovice, Praha 5; Trigema; Ateliér Smitka

Projekt byl oceněn nejenom za zajímavou architekturu, ale také za využití moderních technologií, sloužících jeho obyvatelům. Významným přínosem pro lokalitu se stala i investice do navazující pěší zóny či rozšíření prostor pro kulturní vyžití.
The project was awarded not only for interesting architecture, but also for the use of modern technology, for its inhabitants. An important benefit for the site to become investment in downstream pedestrian zones and expansion space for cultural activities. 


Zvláštní cena poroty

Vodárenská věž v Opavě, Developer: Vodárenská věž Opava o. p. s., Architekt: CASUA

Zvláštní cena poroty Best of Realty 2016 byla udělena projektu Vodárenská věž Opava za nevšední revitalizaci, rekonstrukci a dostavbu technické památky vodárenské věže pro parní lokomotivy na nádraží  v Opavě. Tento projekt významně přispěl ke zlepšení kvality okolního prostředí  a stal se zajímavou zastávkou nové cyklostezky v Nádražní ulici. Kromě investora je také třeba vyzdvihnout a ocenit přístup Národního památkového ústavu.
Special Jury Prize Best of Realty 2016 was awarded to Water Tower Opava unusual for revitalization, reconstruction and completion of the technical monument water tower for steam locomotives at the train station in Opava. This project contributed significantly to improving the quality of the environment and become interesting stop new routes in Nádražní street. In addition to the investor it is also necessary to highlight and appreciate the approach of the National Heritage Institute.


Cena ARTN

Výroční cena Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí AWARD FOR EXCELLENCE udělena v roce 2016 ELI (Extreme Light Infrastructure)

Výroční cenu ARTN - AWARD FOR EXCELLENCE 2016 předala prezidentka asociace Zdenka Klapalová zástupcům projektu ELI (Extreme Light Infrastructure), a to na základě nominace a následné volby členů ARTN. Za architektonické studio Bogle Architects cenu převzala Viktorie Součková, za obec Dolní Břežany starosta Věslav Michalík a za projekt ELI Beamlines jeho manažer Roman Hvězda.

The annual AWARD FOR EXCELLENCE 2016 of the Association for Real Estate Market Development goes to ELI project (Extreme Light Infrastructure)

The annual AREMD award - AWARD FOR EXCELLENCE was awarded by president of the association Zdeňka Klapalová to representatives of the ELI project (Extreme Light Infrastructure), based on their nomination and subsequent selection by members of AREMD. Viktorie Součková accepted the award on behalf of architectural studio Bogle Architects, Mayor Věslav Michalík accepted the award on behalf of Dolní Břežany, and manager of the ELI Beamlines project, Roman Hvězda, accepted the award on its behalf.


Cena čtenářů mediálních partnerů

Byty Na Vackově (Praha 3), soutěžící v kategorii Rezidenční projekty nad 26 jednotek, Developer: Metrostav, Architekt: MS Architekti


 

úvodo násnejlepší z realitpřihláška do soutěžepresspublikacepartneři
© 2018 BEST OF REALTY, s.r.o., všechna práva vyhrazena. Nejlepší z realit - Best of Realty je registrovaná ochranná známka.