Get Adobe Flash player
 
¬ kategorie
¬ kritéria
¬ nominace
¬ porota
¬ vyhlášení
¬ vítězové
¬ přihlásit do soutěže
¬ vstupenky


INFORMACE

Odešli informace o soutěži Nejlepší z realit - Best of Realty svým přátelům.
Klikni zde >>


HLEDEJ NA WEBUGENERÁLNÍ PARTNER SOUTĚŽE
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
POŘÁDÁNO POD ZÁŠTITOU
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
PUBLIC RELATIONS

¬ Výherci Ceny Nejlepší z realit 2017

 

Hotelové projekty

1. místo - Theresian Hotel & Spa, Olomouc; developer: KYSA rerum; architekt: Martin Libra, Ateliér Libra

Velmi zdařilá a citlivá rekonstrukce historického domu „s příběhem“ v centru Olomouce. Porota neocenila jen skvělou architekturu a vhodná interiérová řešení, ale také přístup vedení a personálu k prvním hostům hotelu. Hodnocení spokojených klientů řadí tento hotel mezi nejkvalitnější a nejžádanější v naší republice.
A very successful reconstruction of a historical house with “a story” in the centre of Olomouc. The jury has appreciated not only the amazing architecture and suitable interior design, but also
the staff´s approach to the first hotel guests. Satisfied clients´ reviews suggest that the facility ranks among the top-quality and most sought-after hotels in the Czech Republic. 

2. místo - Theatre Hotel, Olomouc; ENDL+K; Atelier-r

V industriální části Olomouce vznikl přestavbou z chátrajícího divadla architektonicky zajímavý a moderně pojatý hotelový komplex. Porota ocenila i využití odvážných materiálů, například fasádu ze za studena válcované oceli, navíc obohacenou o měď a fosfor. Podle hostů hotelu se jedná o „velice pěkný a luxusní hotel s vynikajícími snídaněmi a překrásným wellness se vstupným v ceně hotelu“.
This hotel complex, designed in an architecturally interesting and modern style, has been created through the conversion of a dilapidating theatre in an industrial part of Olomouc. The jury has appreciated the application of bold materials, which can be exemplified by the façade made of cold rolled steel, enriched with copper and phosphorus. “It is a very nice luxury hotel serving excellent breakfast and offering marvellous wellness facilities included in the price,” hotel guests say. 

3. místo - Hotel Royal Prague, Praha 8; Tolleson; DaM – R. Doležal, J. Holna

Karlín – bouřlivě se rozvíjející pražská čtvrť – získala zbrusu nový hotel zaměřený především na business klientelu. Porotu tento projekt zaujal zajímavým architektonickým řešením vhodně zasazeným do rohové proluky ulic Pobřežní a Thámova. Spokojení hosté oceňují vstřícný a ochotný personál, což svědčí o progresivním přístupu vedení hotelu.
Karlín, a turbulently developing neighbourhood of Prague, has acquired a brand new hotel particularly focusing on a business clientele. The project has captured the jury´s attention thanks to the interesting design naturally integrated into a gap site at the corner of Pobřežní and Thámova streets. Satisfied guests appreciate the helpful and obliging staff, which demonstrates the hotel management´s progressive approach. 


Obchodní centra

1. místo - Centrum Chodov - rozšíření, Praha 11; developer: Unibail-Rodamco; architekt: Benoy

Projekt získal prvenství za výjimečně velkorysou investici, která dala původnímu nákupnímu centru další rozměr odpovídající nejnovějším trendům. Počtem obchodů se OC Chodov stalo největším nákupním centrem v Česku, navíc centrem vysoké kvality, v němž jsou jedinečným způsobem zkombinovány různé typy nákupních zón a zábavy. 
The project took first place in its category for extraordinarily generous investment, owing to which the original shopping centre has acquired an added dimension, following the latest trends. Given the number of shops, Centrum Chodov has become the largest in the Czech Republic and, what is more, a top quality shopping centre, where a variety of shopping zones and entertainment facilities are combined in a truly unique way. 

2. místo - Aupark Shopping Center, Hradec Králové; HB Reavis; Obermeyer Helika

Nákupní centrum bylo oceněno za obchodně i architektonicky velmi zdařilý projekt, který do Hradce Králové přinesl atraktivní mix obchodu, zábavy a služeb i novou úroveň nákupního komfortu.
The shopping centre has been awarded for the project which, being both commercially and architecturally extremely successful, has provided Hradec Králové with an attractive mix of shops, services and entertainment, along with a new level of shopping comfort. 

3. místo - Central Jablonec, Jablonec nad Nisou; Crestyl real estate; Chapman Taylor

Centrum bylo oceněno za významné obohacení obchodní nabídky ve městě, navíc lokalizované přímo v jeho centrální části, čímž přispělo k posílení jejího významu pro obyvatele města a okolí.
The centre has been awarded for a significant extension of the range of shops which, more importantly, are located in the very heart of the city. As a result, it has reinforced the importance of this location for people living in the city and its surrounding area. 


Nová administrativní centra

1. místo - Mechanica, Praha 5; developer: Penta Investments; architekt: Atelier Krátký

Projekt Mechanica získal prvenství za komplexní přístup k rozvoji lokality, komerční úspěch, ale i atraktivní architektonické pojetí, které citlivě navazuje na industriální charakter areálu pražské Waltrovky.
Mechanica is winning a victory for the comprehensive approach to the development of the area and its commercial success, along with the attractive architectural concept, which sensitively responds to the industrial character of the complex of Waltrovka in Prague. 

2. místo - Five, Praha 5; Skanska Property Czech Republic; Qarta architektura 

Projekt byl oceněn za stylové řešení kanceláří vybudovaných v místě bývalé tramvajové vozovny na pražském Smíchově. Dokazuje, že kancelářská budova navržená s využitím nejmodernějších technologií může současně respektovat specifickou atmosféru místa a přispívat k rozvoji tak unikátní lokality.
Project Five is taking second place for the stylish design of offices, developed on the site of a former tram depot in Prague - Smíchov. It demonstrates that an office building designed with the application of state-of-the-art technologies can respect a specific atmosphere prevailing in the area and, consequently, foster the development of such a unique locality. 

3. místo - DOCK IN TWO, Praha 8; Crestyl real estate; SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI

Projekt získal ocenění za maximální využití potenciálu specifického prostředí pražské mariny. Architektonicky zajímavá budova díky terasám na každém patře svým nájemcům umožňuje čerpat inspiraci, kterou poskytuje výhled na uklidňující prostředí a vodní plochy dvou slepých ramen Vltavy.
The project has been awarded by the jury for the full exploitation of the specific potential of the area of the Prague marina. Thanks to the terraces on each storey, this architecturally interesting building enables their tenants to be drawing inspiration from the view of tranquil surroundings and the dead ends of two branches of the Vltava River. 


 Průmyslové a skladové areály
 
1. místo - CTPark Planá nad Lužnicí; developer: CTP Invest; architekt neuveden

Porota ocenila projekt z hlediska kombinace několika faktorů: v první řadě za jedinečnou výstavbu výrobního závodu vybudovaného na míru klientů, ve kterém se ve dvou poschodích nacházejí výrobní plochy, přičemž uprostřed je umístěn jeřáb o vysoké nosnosti. Porota rovněž vyzdvihla mimořádně velké investice do parkové úpravy a zeleně v bezprostředním okolí. V neposlední řadě vzala v úvahu, že investice směřovaly do jednoho z regionů, kde je v důsledku chybějícího přímého napojení na dálniční síť nejslabší trh v oblasti developmentu skladových prostor, avšak dostatečné zdroje pracovních sil.
The jury has awarded the project for combination of several factors: the unique construction of built-to-suit production facility, which combines production space on two floors and central high loading capacity crane. The jury also highlighted the unusually high investment into the direct vicinity landscaping and greenery. Last but not least, the jury awarded the investment into one of the regions with least developer warehousing market in the Czech Republic, given the lack of direct highway connection but still providing sufficient amount of workforce.

2. místo - SEGRO Logistics Park Prague, Hostivice; SEGRO Czech Republic; architekt neuveden

Porota ocenila pátou etapu projektu za to, že na trh, jinak známý svými velkoplošnými skladovými prostory, přivedla menší podnikatelské jednotky. Ty mohou nabídnout skutečně moderní skladovací prostory také menším a středně velkým podnikům, které jinak mívají problémy s nalezením místa pro své působení v moderních podnikatelských areálech.
The jury awarded the fifth phase of the project for bringing small business units to the market otherwise known for large warehouses. Such small business units can offer true modern warehouse premises also to small and medium size businesses, which have otherwise problems locating their operations within modern business parks.

3. místo - Prologis Park Prague-Rudná – budova DC18 (distribuční centrum pro Sportisimo), Rudná; Prologis Czech Republic; RotaGroup

Budova získala ocenění za vnesení nejvyšších ekologických certifikátů do oboru skladování – jde o druhé zařízení svého druhu ve střední a východní Evropě a první v České republice, které bylo hodnoceno jako „BREEAM Outstanding“.
The property got the award for bringing the highest level of ecologic certificates to the warehousing business, the second of its kind in the CEE region and the first one in the Czech Republic awarded BREAM Outstanding.


Rezidenční projekty menšího rozsahu
 
1. místo - Villa Atrium Bubeneč, Praha 6; developer: CODECO; architekt: PATA & FRYDECKÝ ARCHITEKTI

Projekt byl oceněn za velmi kvalitní a  moderní architekturu, která oživuje lokalitu a vhodně doplňuje okolní zástavbu. Velkorysé dispoziční a designové řešení jednotlivých bytů splňuje požadavky nejnáročnější klientely.
The project has been awarded for its high-quality and modern architecture, which, being a perfect complement to the adjoining buildings, injects life to the area. The generous layout and design of particular apartments satisfy the requirements of an extremely demanding clientele.

2. místo - top´rezidence Šárecké údolí – 1. etapa, Praha 6; KKCG Real Estate; ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI

Porota ocenila dramatickou proměnu brownfieldu v přímém sousedství přírodního parku. Velmi komplexně pojatá rezidenční výstavba nabízí nejnáročnější klientele nejen klidný domov v dispozičně velmi dobře řešených a kvalitně vybavených řadových domech, ale také například soukromý park nebo designovou klubovnu.
The jury has appreciated the dramatic transformation of a brownfield site in the immediate vicinity of a natural park. Thanks to its extremely sophisticated concept, this residential development offers an upscale clientele a restful home in the very well-laid-out and well-equipped terraced houses, in addition to a private park and a designer clubroom. 

3. místo - BYTOVÝ DŮM VELESLAVÍNOVA, Plzeň; MDZZ-Veleslavínova; Ing. arch. Radek Dragoun

Porota ocenila velmi ojedinělé a přitom zdařilé pojetí nárožní novostavby situované v samotném historickém jádru města. Atraktivní rezidenční bydlení účelně a citlivě doplňují obchodní prostory v přízemí objektu.
The jury has appreciated the truly unique and, at the same time, successful concept of a new corner building situated right in the historical core of the city. This attractive residential housing is well complemented by shopping areas on the ground floor of the building. 


Rezidenční projekty většího rozsahu 

1. místo - DOCK River Watch 2, Praha 8; developer: Crestyl real estate; architekt: Ian Bryan Architects

Porota ocenila nejen samotný projekt, ale také dlouhodobou a nyní již zjevně velmi zdařilou snahu developera o přerod zanedbané lokality v novou, živou městskou čtvrť. Velmi kvalitní architektura i použité materiály jen podtrhují, jak velkou a pozitivní proměnou oblast prochází.

The jury has appreciated not only the project, but also the developer´s long-term and apparently extremely successful endeavour to convert a dilapidated site into a new and bustling city neighbourhood. High-quality architecture and applied materials just emphasize that the area is undergoing a fundamental transformation for the better. 

2. místo - Viladomy Na Vackově, Praha 3; Metrostav Development/Metrostav Vackov; 4A Architekti – Ing. arch. Ludvík Seko

Projekt byl oceněn za zajímavé architektonické pojetí, které svou originalitou výrazně obohatilo stávající zástavbu a významně přispělo k rychlému rozvoji lokality ležící v sousedství přírodního parku.
The project has been awarded for its interesting architectural concept which – showing great originality – significantly enhances the existing built-up area, along with facilitating the rapid development of the locality neighbouring a natural park. 

3. místo - Rezidence Waltrovka – 1. etapa, Praha 5; Penta Investments; Sdružení ateliérů ADR, CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS a Rudiš-Rudiš

Porota ocenila nejen odvahu vypořádat se s průmyslovou minulostí tohoto místa, ale především dynamiku jeho proměny a propojení historie a budoucnosti. Pestrá architektura nabízí i mnoho souvisejících služeb a zcela nový veřejný park, které společně přispívají k rozvoji celé městské části.
The jury has particularly appreciated the dynamics of the area transformation and the amalgamation of its past and future, in addition to courage to cope with its history. The varied architecture also offers numerous related services, which, together with a brand new public park, facilitate the development of the entire city district. 


Zvláštní cena poroty

Kostel sv. Václava, Sazovice u Zlína, Architekt: Marek Jan Štěpán

Kostel získal Zvláštní cenu poroty za svoji výjimečnost. Obyvatelé obce Sazovice u Zlína si ze svých prostředků, darů od sponzorů (většinou rodáků) a s pomocí architekta Marka Jana Štěpána postavili nový kostel: nádherné, jednoduché a nadčasové dílo, kterým si splnili svůj sen a touhu předků.
The Special Jury Prize goes to the church for its exceptionality. The citizens of the municipality of Sazovice used their own funds and donations from sponsors (usually natives) to build – with the help of architect Marek Jan Štěpán – a new church: a magnificent, simple and timeless work. Thus, their dreams have come true and their ancestors´ wishes have been fulfilled. 


Cena Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) – Award for Excellence

Město Litomyšl
Město Litomyšl bylo oceněno za dlouhodobou významnou podporu soudobé architektury a architektů, kdy je ve spolupráci se špičkovými českými architekty ochotno a schopno investovat do rozvoje a obnovy.
The town of Litomyšl has been awarded for strong long-term support of contemporary architecture and architects when it is ready and able to invest in development and restoration in cooperation with top Czech architects.


Cena čtenářů mediálních partnerů

Rezidence Waltrovka – 1. etapa, Praha 5 (projekt soutěžil v kategorii Rezidenční projekty většího rozsahu); developer: Penta Investments; architekt: Sdružení ateliérů ADR, CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS a Rudiš-Rudiš


úvodo násnejlepší z realitpřihláška do soutěžepresspublikacepartneři
© 2018 BEST OF REALTY, s.r.o., všechna práva vyhrazena. Nejlepší z realit - Best of Realty je registrovaná ochranná známka.