Get Adobe Flash player
 
¬ kategorie
¬ kritéria
¬ nominace
¬ porota
¬ vyhlášení
¬ vítězové
¬ přihlásit do soutěže
¬ vstupenky


INFORMACE

Odešli informace o soutěži Nejlepší z realit - Best of Realty svým přátelům.
Klikni zde >>


HLEDEJ NA WEBUGENERÁLNÍ PARTNER SOUTĚŽE
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
POŘÁDÁNO POD ZÁŠTITOU
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
PUBLIC RELATIONS

¬ Výherci Ceny Nejlepší z realit 2010

 Hotelové projekty  
1. místo - Wellness & Spa Hotel Augustiniánský dům, Luhačovice
První místo bylo uděleno za citlivě provedenou revitalizaci novorenesančního objektu, z něhož se stal hotel, který snese ta nejpřísnější měřítka.  Design pokojů i veřejně přístupných prostor splňuje požadavky i velmi náročných návštěvníků hotelu.
First place has been awarded for the sensitive revitalisation of the Neo-Renaissance building, transformed into a hotel, meeting the strictest standards. The rooms and public areas have been designed to comply with the requirements of even the most discerning visitors.
 
2. místo - Hotel Grand Majestic Plaza, Praha
Druhé místo bylo uděleno za nápadité architektonické řešení, kdy byl moderní hotelový provoz umístěn do historické budovy v centru města. V Praze tak vyrostl další hotel, který i díky interiérům může hostům přinést nevšední zážitek.
Second place has been awarded for the imaginative architectural design of the modern hotel integrated into a historical building in the centre of the city. Prague has another new hotel which, as far as the interiors are concerned, provides its guests with a remarkable experience.

3. místo - NH Olomouc Congress, Olomouc
Třetí cenu hotel obdržel za nápadité řešení veřejně přístupných a kongresových prostor a za moderní architekturu. V rámci regionu se jedná o stavbu zcela ojedinělou, a proto lze předpokládat i její obchodní úspěšnost.
This hotel has received third prize for the imaginative architectural treatment of both the publicly accessible and congress areas, along with modern architecture. As the building is totally unique to the region, its commercial success can be expected.

 Nová administrativní centra
1. místo - Amazon Court, Praha
Projekt získal první cenu za originální vnitřní řešení umožňující realizaci nadstandardního pracovního prostředí. Dále za celkovou kvalitu a vynikající architekturu, díky níž se řadí mezi dominanty Prahy 8.
This project has won first prize for the originality of its interior design solution which has created a premium working environment and, furthermore, for its overall quality and excellent architecture whereby it ranks with the most impressive buildings in Prague 8.

2. místo - Campus Science Park, Brno
Projektu bylo uděleno druhé místo za ucelený koncept a vysokou kvalitu administrativních prostor v dané lokalitě města Brna.
This project has received second prize for its coherent concept and the high quality of office space created in the given area of the City of Brno.

3. místo - City West, Praha
Projekt byl oceněn za úspěšnou koncepci vytvářející příjemné pracovní prostředí pro budoucí i současné nájemce v nově vznikající administrativní lokalitě.
This project has been awarded for its successful concept creating a pleasant working environment of its future and current tenants in the newly developing office location.


 Obchodní centra 
1. místo - Olympia Brno - fáze 4, Brno
Projekt získal prvenství za naplnění vize formulované již v 90. letech minulého století. Na okraji Brna v několika fázích postupně vyrostl - ve spolupráci s renomovanými architekty - největší mimopražský nákupně-zábavní komplex v České republice. Jeho regionální dosah díky šíři, pestrosti a kvalitě nabídky překračuje hranice Jihomoravského kraje.
This project has received first prize for the fulfilment of the vision outlined in the 1990s. The outskirts of the city have seen the development of the largest shopping and entertainment park, situated out of Prague and built step by step in cooperation with leading architects. Its regional reach goes beyond the borders of the South Moravian Region due to the wide and diverse range of quality goods. 

2. místo - Fashion Arena Outlet Center, Praha
Projekt byl oceněn za úspěšné završení své druhé rozvojové fáze, po jejíž realizaci se komplex stal s téměř stovkou obchodů renomovaných značek největším outletovým centrem v České republice.
This project has been awarded for the successful completion of the second development phase. With almost one hundred renowned brand retailers, the complex has become the largest outlet centre in the Czech Republic.

3. místo - OC ATRIUM, Hradec Králové
Projekt byl oceněn za obohacení centra krajské metropole o moderní nákupní pasáž, která byla vhodným způsobem napojena na obchodní dům Tesco.
This project has been awarded for the enhancement of the centre of the regional metropolis through a modern shopping mall, conveniently connected to the Tesco department store.

 Rezidenční projekty 
1. místo - Zelené Město, I. etapa, Praha
Projekt Zelené Město získal první místo za bezchybné propojení všech atributů moderního bydlení. Patří k tomu nejlepšímu, co bylo v rezidenčním developmentu v Praze zrealizováno.
The project known as Zelené Město (Green City) has received first prize for combining all the attributes of modern housing in a flawless manner. It ranks with the best residential projects that have been developed in Prague.

2. místo - Eko Logické vily Nymburk, Nymburk
Eko Logické vily Nymburk byly oceněny nejen za moderní architekturu stavby, ale i za její začlenění do exteriéru.
Eco Logical Villas Nymburk have been awarded for the modern architecture of the construction, along with its smooth integration into the exterior.

3. místo - Villa Park Čechovka, Havlíčkův Brod
Projekt Villa Park Čechovka získal ocenění za zdařilé uplatnění všech současných trendů v řešení rezidenčních projektů.
The Villa Park Čechovka project has been awarded for successfully introducing all the current trends in the design of residential developments.

 Zvláštní cena poroty 
Zvláštní cena poroty byla projektu udělena za nebývale přiměřené urbanisticko-architektonické řešení, které přispělo k vytvoření živoucího centra tohoto města a k výraznému zkvalitnění života jeho obyvatel.
The Special Jury Prize has been awarded to this project for an unprecedented, optimal urban and architectural solution which contributes to the creation of the bustling centre of the town, along with significantly improving the quality of life of its residents.

 Cena čtenářů mediálních partnerů 
Rezidence Královská Vyhlídka, Karlovy Vary, Satpo Development
úvodo násnejlepší z realitpřihláška do soutěžepresspublikacepartneři
© 2018 BEST OF REALTY, s.r.o., všechna práva vyhrazena. Nejlepší z realit - Best of Realty je registrovaná ochranná známka.