Get Adobe Flash player
 
¬ kategorie
¬ kritéria
¬ nominace
¬ porota
¬ vyhlášení
¬ vítězové
¬ přihlásit do soutěže
¬ vstupenky


INFORMACE

Odešli informace o soutěži Nejlepší z realit - Best of Realty svým přátelům.
Klikni zde >>


HLEDEJ NA WEBUGENERÁLNÍ PARTNER SOUTĚŽE
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
POŘÁDÁNO POD ZÁŠTITOU
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
PUBLIC RELATIONS

¬ Výherci Ceny Nejlepší z realit 2011

 Hotelové projekty  
1. místo - Hotel MIURA
Hotel Miura získal první místo za mimořádně originální architektonické ztvárnění exteriéru, kdy koncept citlivě zapadá do okolní přírody, a interiéru, jehož moderní řešení bude hosty oceňováno.
The Hotel Miura has won first prize for a startlingly original architectural implementation of the exterior as well as the interior, where the concept of the former blends perfectly into the surrounding landscape, while the interior will be appreciated by guests for its modern design.

2. místo - Wellness hotel Horal

Wellness hotel Horal byl oceněn za svou eleganci i zakomponování do krajiny, která jej obklopuje. Díky své vybavenosti má velké předpoklady být úspěšný i po ekonomické stránce.
The Wellness Hotel Horal has been awarded for its elegance and its degree of integration into the surrounding scenery. Owing to its facilities, it has also all the makings of a financially successful business.

3. místo - Alexandria Spa & wellness hotel
Alexandria Spa & wellness hotel byl oceněn především za originální skloubení nové části hotelu se zrekonstruovaným objektem. Díky zachování původních výrazných prvků interiérů byl také zachráněn historický ráz budovy.
Alexandria Spa & Wellness Hotel has been awarded, first and foremost, for achieving an original and harmonious balance between the new and refurbished parts of the hotel. As the original distinctive features of the interior have been preserved, the building has retained its historical character.


 Nová administrativní centra

1. místo - Main Point Karlín
Projekt získal první místo za vyváženou kombinaci výrazné architektury, mimořádného obchodního výsledku a maximálního technického a technologického využití potenciálu budovy a lokality, v níž se nachází.
The project has been awarded for the perfect balance of its distinctive architecture, outstanding commercial achievement and the most efficient utilization of the technical and technological potential of the building and site.

2. místo  - Spielberk Office Centre
Projekt byl oceněn za pokračování velmi dobře vytvořeného architektonického a obchodního konceptu, který nejenom rozšiřuje, ale i zhodnocuje předchozí fáze projektu a celou lokalitu.
The project has been awarded for the continuation of a remarkable, cleverly designed architectural and commercial concept, which – aside from its expansion – brings additional value to the previous phases of the project and the entire locality

3. místo - Lyra Office Building
Oceněný projekt je efektivní, z velké části úspěšně pronajatou kancelářskou budovou, která byla realizována v lokalitě disponující velkým potenciálem pro další růst její hodnoty. The awarded project has given rise to an effective building of which a considerable portion has already been leased and whose value is certain to increase due to its highly promising location. 

 


 Rezidenční projekty 
1. místo - Rezidence Švédská
Projekt získal první místo za komerční úspěšnost, ojedinělé skloubení atmosféry původního objektu s novostavbou a nadstandardní řešení, díky němuž došlo k zachováním soukromí rezidentů. Rezidence Švédská vytváří bydlení nejvyššího standardu v exkluzivní lokalitě.
The project has won first prize for its commercial success, its unique combination of the building’s original atmosphere and the new development, and its above-standard solutions, thanks to which the privacy of residents has been preserved. Rezidence Švédská provides superior-standard housing in an exclusive locality.

2. místo  - Barevné Letňany
Rezidenční projekt Barevné Letňany je zdařilým moderním rezidenčním areálem, u něhož bylo porotou oceněno uplatnění na trhu i jeho citlivé zasazení do stávající obytné zóny.
Barevné Letňany is a successful residential complex, which has also been awarded by the Jury for its market achievements and sensitive insertion into the existing residential zone.

3. místo - Azalea Projekt 
Azalea Projekt byl oceněn za kvalitní architekturu, zajímavé provedení stavby a působivé začlenění bytů a rodinných domů do přírodního exteriéru.
Azalea Projekt has been awarded for its quality architecture, intriguing finish of the construction and the impressive blending of the apartments and family houses into the natural setting.


 Zvláštní cena poroty 
Zóna Kampus Brno
Projekt získal Zvláštní cenu poroty za komplexní propojení veřejných služeb a komerčních funkcí s výrazným synergickým efektem, to vše řešené na vysoké urbanisticko-architektonické úrovni.
The project has won the Special Jury Prize for creating a complex combination of public service and commercial functions, along with achieving a synergic effect using highly sophisticated techniques in urban architecture.


 Cena čtenářů mediálních partnerů 
Rezidence Korunní, Praha 10 Sekyra Group, a.s.
úvodo násnejlepší z realitpřihláška do soutěžepresspublikacepartneři
© 2018 BEST OF REALTY, s.r.o., všechna práva vyhrazena. Nejlepší z realit - Best of Realty je registrovaná ochranná známka.