Soutěž Best of Realty - Nejlepší z realit zahajuje příjem přihlášek do 26. ročníku a otevírá novou kategorii

Photo by Nicoledit on Unsplash
Do dalšího, v pořadí již 26. roku své existence vstoupila soutěž Best of Realty – Nejlepší z realit, do níž mohou developeři a investoři až do začátku září přihlašovat své aktuální projekty. Organizátorem této jedinečné platformy pro prezentaci a ocenění nejvýznamnějších počinů na poli tuzemského developmentu je Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN). 
 
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, která soutěži od samého počátku její existence poskytovala záštitu a po celou tu dobu byla i odborným garantem, se novým vlastníkem projektu stala v závěru roku 2022. V jejích rukou tak byla organizace jubilejního pětadvacátého ročníku, završeného slavnostním večerem pořádaným u příležitosti vyhlášení výsledků. 
 
"Mám upřímnou radost z toho, že se historicky pětadvacátý, ale pro naši asociaci vlastně první ročník soutěže, setkal s přízní a vysokou podporou nejen našich členů, ale celého realitního sektoru. Zaznamenali jsme hned několik rekordů. Prvním z nich byl počet projektů, které byly do soutěže odbornou porotou nominovány. Druhým pak velký zájem o účast na galavečeru, jímž celá soutěž v závěru roku tradičně vrcholí," říká Zdenka Klapalová, prezidentka ARTN. 
 
V případě zájmu o přihlášení projektu do soutěže o titul „Best of Realty – Nejlepší z realit 2024“ v některé z vypsaných kategorií je třeba, aby přihlašovatel odeslat organizátorovi soutěže spolu s kvalitními fotografiemi exteriéru a interiéru projektu (dokončeného po 1. lednu 2023) elektronickou přihlášku – vyplněný nominační formulář (www.bestofrealty.cz/prihlaska). 
Přihlášky i fotografie projektů lze zasílat již nyní, nejpozději však 3. září 2024
 
Nominované projekty, které splní stanovená kritéria, jejichž výčet je uveden ve stránce s přihláškou, pak hodnotí odborná porota složená z expertů na různé oblasti trhu nemovitostí. Zasedá ve třech časově oddělených kolech, kdy všechny projekty pečlivě posuzuje a ve většině případů i navštěvuje. Ve svém hodnocení se zaměřuje zejména na jejich přínos lokalitě, architektonickou a designovou kvalitu, inovativnost, udržitelnost a samozřejmě i úspěch na trhu. 
 
Novinkou letošního ročníku bude kromě jiného zařazení zcela nové kategorie, kterou je nájemní bydlení. „Reagujeme tím na aktuální trendy na trhu nemovitostí. 
Vzhledem k tomu, že nabídku na trhu obohacuje stále více velmi zajímavých a úspěšných projektů nájemního bydlení, rozhodli jsme se pro vytvoření samostatné kategorie. Dosud totiž byly rezidenční projekty hodnoceny bez ohledu na cílový typ vlastnictví,” říká Tomáš Drtina, viceprezident správní rady ARTN a předseda odborné poroty. A dodává, že všechny ostatní kategorie zůstávají zachovány beze změny. 
 
Kategorie Best of Realty pro rok 2024: 
Rezidenční projekty – vlastnické bydlení 
Rezidenční projekty – nájemní bydlení 
Nová administrativní centra 
Rekonstruované kanceláře 
Obchodní centra 
Hotely 
Průmyslové a skladové areály 
 
V rámci galavečera proběhne i vyhlášení: 
Environmentálně šetrného projektu 
Zvláštní ceny poroty 
Ceny ARTN za přínos realitnímu trhu 
Do Síně slávy Best of Realty bude uvedena další významná osobnost 
 
Vyhlášení výsledků 26. ročníku soutěže Best of Realty - Nejlepší z realit proběhne na slavnostním večeru, který se bude konat v úterý 12. listopadu 2024 ve Fóru Karlín v Praze 8.