Přihláška do soutěže

Zapojte svůj projekt do soutěže o prestižní ocenění

Přihlásit projekt
Kanadské centrum pro produktové ověření a zajímavý detail budovy.

Informace

Developeři (majitelé objektů) mají možnost do data uzávěrky přihlásit do soutěže ty projekty, o nichž jsou přesvědčeni, že splňují kritéria v některé z vyhlášených kategorií. Vyplňte, prosím, zcela přesně a úplně přihlášku do soutěže.

Přihlášení projektu do soutěže Best of Realty — Nejlepší z realit je zdarma.

Kritéria soutěže

Neměnnými a rozhodujícími kritérii soutěže jsou urbanistický a architektonický koncept projektu, přínos pro lokalitu, v níž vznikl, a samozřejmě komerční úspěšnost projektu na trhu nemovitostí.

Do soutěže může být přihlášen pouze komerční projekt, tedy ten, který je minimálně z 50 % určen pro trh — to znamená, že nejméně z 50 % musí být určen k pronájmu či k prodeji; vlastník tedy může využívat maximálně jeho polovinu. S přihlášením projektu do soutěže musí souhlasit majitel objektu.

Kolaudace přihlašovaného projektu musí proběhnout v období od 1. ledna předcházejícího roku do data vyhlášení výsledků soutěže daného ročníku. Přihlášený projekt nesměl být nominován v předcházejícím ročníku soutěže, avšak mohou být přihlášeny další etapy projektu, které byly dokončeny v relevantním časovém období. V době zaslání přihlášky do soutěže může být nemovitost v procesu kolaudačního řízení.

Nominační proces

Developeři (majitelé objektů) mají možnost do data uzávěrky přihlásit do soutěže ty projekty, o nichž jsou přesvědčeni, že splňují kritéria v některé z vyhlášených základních kategorií.

Požadavky
— pečlivé vyplnění a odeslání formuláře,
— kvalitní fotodokumentace projektu vystihující průběh stavby / rekonstrukce a současný stav objektu v rozsahu 15 až 25 fotografií (exteriér, interiér). Půdorysy typického podlaží (administrativní budovy); půdorysy typických bytových jednotek (1+kk, 1+1 atd.),
— v okamžiku, kdy odborná porota přihlášený projekt schválí a nominuje do soutěže o titul Best of Realty, je možné jej prezentovat ve výroční publikaci v rubrice Nominované projekty, a to v rozsahu jedné či dvou tiskových stran.


Po uzávěrce přihlášek provede organizátor kontrolu formulářů a dodané fotodokumentace a vyžádá si chybějící údaje či fotografie.

Na prvním zasedání odborné poroty (druhá polovina září) zástupce organizátora představí přihlášené projekty včetně obrazové dokumentace. Porota se po pečlivém prozkoumání přihlášených projektů usnese, které projekty splňují kritéria a schválí jejich nominaci do soutěže o titul. Objeví-li se projekt, který v určitém parametru nesplňuje základní kritéria, je vyřazen, není tedy nominován. Chybí-li podstatné informace o projektu, je organizátor požádán, aby je ve spolupráci s developerem do příštího zasedání poroty chybějící podklady doplnil.

Informace o nominování do soutěže o titul Best of Realty — Nejlepší z realit či vyřazení ze soutěže z  důvodu kvalifikačního nedostatku, je přihlašovatel (developer, majitel objektu) organizátorem soutěže informován.

Na jednotlivých zasedáních porotci hodnotí nominované projekty, probíhá výběr — užší nominace. Ze tří až čtyř projektů v každé kategorii, které postoupily do užší nominace, na posledním zasedání porota určí 1. až 3. místo v každé kategorii. Zároveň určí držitele ocenění (jediné místo) Zvláštní cena poroty.

Harmonogram

25. ročník soutěže (rok 2023):
Až do pondělí 4. září 2023 mohou být do soutěže přihlašovány developerské projekty, které byly v České republice dokončeny a kolaudovány po 1. lednu 2022. Po uzávěrce přihlášek (4. 9. 2023), jejich kontrole a zpracování pořadatelem, probíhají v období září až listopad pravidelná zasedání odborné poroty, na nichž jsou přihlášené, respektive projekty porotou nominované do soutěže pečlivě posuzovány a hodnoceny. Ke každému ročníku je v tomto období připravována výroční publikace Best of Realty — Nejlepší z realit. Vyhlášení výsledků 25. ročníku soutěže proběhne na slavnostním večeru 14. listopadu 2023 v pražském Foru Karlín.

Ke každému ročníku je v tomto období připravována výroční publikace Best of Realty — Nejlepší z realit.

Partneři soutěže

Děkujeme všem partnerům, kteří významným způsobem přispívají k přípravě a průběhu soutěže o nejlepší realitní projekty v České republice.

Generální partner soutěže

Česká spořitelna logo

Partner Síně slávy

Hlavní partneři galavečera

Allen Overy Shearman Sterling (Czech Republic) LLP, organizační složka
SIKO logo
elite bath logo
BTR Consulting
Laufen
Menhart logo

Partneři galavečera

logo STO
Cushman & Wakefield
Pražská teplárenská
Saint – Gobain
Building world logo
Puradies neboli čistý ráj
remspace logo
Sreality
Forbes
Grade logo
Development News & Facility Manager

Přihláška

U víceúčelové stavby:
Využití s největší podlahovou plochou určuje kategorii, v níž bude projekt soutěžit

* obsazenost vlastníkem musí být méně než 50 %
** novostavba nebo rekonstrukce
*** cena je udělovaná každoročně jednotlivci, společnosti nebo projektu, který unikátním způsobem přispěl k rozvoji realitního trhu či místa, v níž stojí/působí


Tip Všechny položky přihlášky jsou povinné, jestli není uvedeno jinak.

Základní informace

Technické informace

Druh stavby

Obnovitelné zdroje projektu

Energetická náročnost budovy

Prvky šetrného stavebnictví

Víceúčelový objekt (účel v % z celkové plochy)

Financování

Kč / €
Kč / €

Doplňující informace

Prodej nebo pronájem (uveďte v %)

Průměrná cena k datu přihlášení projektu za m2

Kč / €
Kč / €
Kč / €
Kč / €
Kč / €

Přihlášku vyplnil/a

Po kliknutí na tlačítko „Odeslat přihlášku“ vyčkejte na uložení a potvrzení, že přihláška byla odeslána. V opačném případě přihlášku pečlivě zkontrolujte a doplňte chybějící povinné údaje v přihlášce.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.