Galavečer

Zúčastněte se večera plného realitních hvězd

Interiér Fóra Karlín.

Vstupenky na galavečer jsou vyprodány


Objednávka vstupenek na galavečer
Vstupenky jsou zasílány několik dní před termínem uskutečnění galavečera, po uhrazení platby.

Pokud to vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená opatření dovolí, plánují organizátoři vyhlásit výsledky a předat ceny nejlepším projektům na slavnostním večeru v úterý 9. listopadu 2021 v pražském Foru Karlín.
Cena vstupenky 5 800,- Kč + DPH


Upozornění:
Průběh akce bude organizátorem, společností BEST OF REALTY, či zástupci médii, kteří se akce zúčastní, zaznamenáván, a to formou fotografií a videa. 
Fotografie a videa z akce mohou být zveřejněny prostřednictvím interních i externích komunikačních kanálů organizátora soutěže, jednotlivých partnerů akce, soutěžících. Jedná se zejména o webové stránky organizátora a soutěžících / vítězů a oceněných, interní newslettery a publikace i sociální sítě. 

Harmonogram

Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší realitní projekty uplynulého roku probíhá na galavečeru, jehož se pravidelně účastní zhruba tři stovky osobností z českého i zahraničního realitního trhu a souvisejících oborů. 

Na slavnostním večeru, který u příležitosti vyhlášení výsledků 22. ročníku soutěže proběhl 17. února 2021 v přímém přenosu ze studia ve Spojce Karlín, byly vyhlášeny výsledky a předána ocenění nejlepším projektům českého realitního trhu za rok 2019/2020.
Nestihli jste přímý přenos vyhlášení výsledků?
Záznam celého večera.

Na slavnostním galavečeru, který u příležitosti konání 21. ročníku soutěže proběhl 12. listopadu 2019 ve Foru Karlín, byly vyhlášeny výsledky a předána ocenění nejlepším projektům českého realitního trhu za rok 2018/2019.
Prohlédněte si video z galavečera

Oceněným projektům, resp. jejich developerům, byla členy poroty a zástupci partnerů soutěže předána originální skleněná cena a plaketa oznamující ocenění v daném roce. Tato plaketa je zároveň určena k označení oceněné nemovitosti. Další plakety si lze objednat na e-mailové adrese pořadatele.