Get Adobe Flash player
 
¬ kategorie
¬ kritéria
¬ nominace
¬ porota
¬ vyhlášení
¬ vítězové
¬ přihlásit do soutěže
¬ vstupenky


INFORMACE

Odešli informace o soutěži Nejlepší z realit - Best of Realty svým přátelům.
Klikni zde >>


HLEDEJ NA WEBUGENERÁLNÍ PARTNER SOUTĚŽE
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER GALAVEČERA
POŘÁDÁNO POD ZÁŠTITOU
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNER
PUBLIC RELATIONS

¬ Výherci Ceny Nejlepší z realit 2009

 Hotelové projekty  
Hotel získal prvenství za harmonické spojení a respektování historických budov s prvky moderní architektury, a to vše v luxusním provedení.
Thıs represents a harmonıous blend of building design. While respecting the structures’ historical quality there are also included elements of modern architecture, all done in a luxurious manner.
Hotel byl oceněn za odvážný developerský počin, protože se podařilo zrekonstruovat budovu, která vytváří mimo jiné podmínky pro estetické zážitky hotelových hostů.
This has been quite an adventurous undertaking in property development as the building has been successfully reconstructed in such a way that the hotel offers its guests, among its other services, a unique aesthetic experience.
Hotel získal ocenění za skloubení estetických, funkčních i provozních nároků na luxusní hotelový dům včetně originálních předpokladů úspěšné prodejní koncepce.
This represents a project which has been able to satisfy the aesthetic, functional and organizational requirements of a luxury hotel while, at the same time, fulfilling the original expectations for a successful marketing concept.
 Rekonstruované kanceláře  
Cena byla udělena za obohacení jak kancelářského, tak lokálního segmentu realitního trhu a výbornou proměnu zanedbané industriální budovy v moderní administrativní objekt. Zachování charakteristických původních prvků je důkazem bystrého developmentu.
This project has been awarded for the enrichment of the office property as well as the local real estate markets and the exemplary transformation of a dilapidated industrial building into a modern administrative complex. The conservation of its original distinctive features is evidence of tasteful development.
Cena byla udělena za šetrnou rekonstrukci stávajícího objektu, a to jak z hlediska stavebně náročné budovy, tak okolí. S ohledem na současné požadavky nájemníků se developerovi podařilo najít vhodný kompromis při realizaci.
This project has been awarded for the sensitive reconstruction of an existing building whilst considering its complex structure as well as its surrounding area. The developer has managed to find an acceptable middle ground with regard to the tenants’ current requirements.
 Nová administrativní centra
Projekt Futurama Business Park, I. etapa je porotou oceněn jako vítěz kategorie Nová administrativní centra za prozíravý developerský přístup, který umožnil dosažení takové architektonické, objemové a provozní kvality, která ve spojení s jeho lokalitou zajišťuje velký potenciál pro další stabilní úspěšné zvyšování hodnoty tohoto projektu.
Jury awarded the Futurama Business Park, I. Etapa as winner of New office buildings category due to its development forward thinking approach and as project, which will in conjunction with its location secure great potential for its sustainable successful value growth due to its design, volume and operational qualities.
Projekt Explora Business Centre, Jupiter Building, je oceněn za jeho přispění k současnému i budoucímu rozvoji lokality, a to zejména díky nadstandardním profesionálním výsledkům při jeho přípravě a realizaci ve všech aspektech „developmentu“ v oblasti komerčních nemovitostí.
Explora Business Centre, Jupiter Building is awarded as project contributing successfully to the existing and future development of its location and as project which was professionally designed and executed above standards in all aspects of commercial real estate develoment.
3. místo - Trianon, Praha
Projekt Trianon získal ocenění za dosažení mimořádného developerského obchodního úspěchu.
Project Trianon is awarded for outstanding developer‘s commercial success achievement.

 Obchodní centra 
Projekt byl oceněn za profesionální realizaci obchodního centra, které doplnilo funkční strukturu pražské pankrácké pláně o moderní a vysoce kvalitní nákupní příležitost.
This project has been awarded for the professional implementation of a shopping centre that provides modern, high quality shopping opportunities to the functional pattern of Prague’s Pankrác area.
2. místo - CITY PARK Jihlava
Projekt byl oceněn za obohacení regionální metropole o nákupní komplex odpovídající aktuálním tržním trendům. Ve strategické poloze, v těsné blízkosti centra města, se navíc podařilo nabídnout moderní architektonické řešení nejen budovy, ale i okolního prostoru, který prošel zásadní revitalizací.
This project has been awarded for the addition of a shopping complex in accordance with contemporary market trends towards the regional city. Developed in a strategic location in close proximity to the centre of the city, it offers the modern architectural design of the building itself as well as having fundamentally revitalised the surrounding area.
3. místo - CAMPUS SQUARE Brno
Projekt byl oceněn za vhodnou volbu a následnou realizaci komplexu, který zohledňuje specifika lokality (propojující širokou škálu funkcí včetně školství či zdravotnictví) i širšího okolí a příjemným způsobem kombinuje prvky retail parku a nákupní pasáže.
This project has been awarded for the excellent choice and subsequent realisation of a complex which considers the specific features of its particular site (bringing together various functions, including education and health service) as well as its wider surrounding area, and – in a pleasing manner – combines the features of a retail park with a shopping arcade

 Rezidenční projekty 
Cena byla udělena za citlivou rekonstrukci industriální stavby v souladu s vytvořením nové, moderní dominanty a výrazný přínos v další přeměně pražských Holešovic.
This project has been awarded for the sensitive reconstruction of an industrial building in harmony with a newly developed dominating modern structure as well as being a considerable asset to the further transformation of Prague’s Holešovice district.
Cena byla udělena za nadčasovou architekturu i použité materiály a důstojnou návaznost na ducha jedné z nejtradičnějších pražských rezidenčních lokalit.
 This project has been awarded for its timeless architecture, applied materials and construction in the spirit of one of the most traditional Prague residential areas.
3. místo - Residence Prokopova
Cena byla projektu Prokopova udělena za výrazné osvěžení a odlehčení zástavby pražského Žižkova a materiálovou originalitu.
The Prokopova project has been awarded for the significant brightening and lightening of the built-up area in Prague’s Žižkov, along with its structural originality.

 Zvláštní cena poroty 
Cena byla udělena za vzorový příklad stavby veřejných služeb, vynikající urbanistické, architektonické a technické řešení a doposud nejvýraznější ukázku spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti developmentu nemovitostí.
For a model case of public service property development, outstanding spatial and architectural solution, and so far the strongest example of public private partnership in the real estate industry.
 Cena čtenářů mediálních partnerů 
Atriové vily Císařka, I., II. a III. etapa, Praha
úvodo násnejlepší z realitpřihláška do soutěžepresspublikacepartneři
© 2018 BEST OF REALTY, s.r.o., všechna práva vyhrazena. Nejlepší z realit - Best of Realty je registrovaná ochranná známka.