Novým majitelem a organizátorem soutěže „Best of Realty – Nejlepší z realit“ je Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN)

Photo by Scott Graham on Unsplash
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) se za velké podpory svých členů stala novým majitelem soutěže Best of Realty – Nejlepší z realit, prestižní tuzemské realitní soutěže s více než dvacetiletou tradicí. 

Soutěž, do níž se každoročně hlásí zhruba pět desítek projektů, je vyhlašována v šesti základních kategoriích: rezidenční projekty, nová administrativní centra, rekonstruované kanceláře, obchodní centra, průmyslové a logistické areály a hotely. V rámci soutěže jsou pak každoročně udělována i další prestižní ocenění – Zvláštní cena poroty, Cena ARTN za přínos realitnímu trhu, Cena čtenářů a ocenění Environmentální projekt roku. Do Síně slávy Best of Realty je od 20. ročníku soutěže navíc uváděna osobnost, která se významným způsobem zapsala do dění na tuzemském nemovitostním trhu. 

Přihlášené projekty posuzuje odborná porota, složená ze zástupců Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, členů profesních sdružení, bank, agentur pro výzkum trhu, developerů a realitních makléřů. Výsledky jsou pak v závěru roku vyhlašovány na slavnostním večeru, který se každoročně koná za účasti více než čtyř set osobností reprezentujících tuzemský realitní trh a související obory. 

„Soutěž Best of Realty nám každý rok dává možnost přesvědčit se o tom, že český realitní trh dokáže generovat velmi hodnotné a kvalitní projekty. Porota posuzuje v každém ze tří na sebe navazujících hodnotících kol nominované projekty podle široké škály kritérií, z nichž rozhodující jsou urbanistické a architektonické řešení, kvalita realizace, přínos lokalitě a v neposlední řadě také komerční úspěšnost projektu. Stále větší váhu má v posledních letech i kritérium udržitelnosti,“ komentuje Tomáš Drtina, předseda odborné poroty, který je zároveň viceprezidentem ARTN.

Od roku 2004 byla organizace soutěže v rukou Jany Hrabětové, Dávida Krejčího a jejich společníků, kteří v průběhu uplynulých bezmála dvaceti let za pomoci svých spolupracovníků a partnerů z této soutěže vytvořili prestižní událost, jíž účastní téměř každý subjekt působící na českém nemovitostním trhu. Garance odbornosti, profesionality a nestrannosti dala této soutěži punc kvality, kterou se bude ARTN udržet a nadále rozvíjet.

„ARTN je na trhu nemovitostí aktivní již přes dvacet let. Zastupujeme zájmy našich členů i široké odborné veřejnosti. Soutěž Best of Realty patří k tomu nejlepšímu, co na trhu v oblasti hodnocení a ocenění výjimečných realitních projektů vzniklo. Ceny jsou udělovány nezávislou odbornou porotou, součástí slavnostního večera je i předávání dalších prestižních ocenění. Společenský večer se pak stává doslova událostí roku. Osobně jsem hrdá na skutečnost, že ARTN může v této krásné tradici pokračovat. Jménem všech našich členů, příznivců a podporovatelů děkuji Janě Hrabětové, dosavadní ředitelce soutěže, a jejím společníkům za tuto unikátní příležitost a možnost v jejich díle pokračovat,“ říká Zdenka Klapalová, prezidentka ARTN.

„Asociace pro rozvoj nemovitostí je se soutěží Best of Realty – Nejlepší z realit úzce spjata již od svého vzniku v roce 2001. Spolupráce s jejími členy pro nás vždy byla velkým přínosem, odbornou a profesionální oporou. Působení ARTN v roli organizátora soutěže tak vidím jako logické vyústění naší dlouholeté spolupráce,“ dodává Jana Hrabětová.

Vyhlášení výsledků dalšího, v pořadí už 25. ročníku soutěže, jehož organizátorem již bude ARTN, proběhne v pražském Foru Karlín 14. listopadu 2023. 

Pro média:
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) je neziskový zájmový spolek, který funguje od roku 2001 a sdružuje přes sto předních osobností působících ve všech oblastech trhu nemovitostí. Hlavní cíle asociace jsou zvýšení kvality, stability a transparentnosti nemovitostního trhu v ČR, standardizace jeho procesů a také zvýšení obecné informovanosti i kvality vzdělávání v oboru. ARTN pořádá diskusní setkání, kulaté stoly, vydává pravidelné souhrnné zprávy o stavu českého trhu s nemovitostmi Trend Report a je organizátorem prestižní soutěže Best of Realty.

Kontakt:
Mgr. Petra Novotná
Výkonná manažerka
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 605 580 520